Přeskočit na obsah

Objekt radnice ÚMO Plzeň

Ing. arch. Václav Ulč

Objekt radnice ÚMO Plzeň

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

1999

Kategorie

Kancelář

AVE architekt

Náklady na realizaci

85 mil. Kč
Plzeňská čtvrť Slovany je charakteristická především těmi svými částmi, které byly postaveny v první polovině 50. let v historizujícím stylu socialistického realismu. Nikdy nebyla dokončena, nikdy nedostala své řídící centrum, svou radnici. Měla pro ni však dobré místo na okraji rozlehlého náměstí v potřebně dominantní poloze. Dočkala se jí teprve na konci století. Radnice je postavena jako pravoúhlý solitér s výraznou vysokou věží s hodinami. Ve svém architektonickém novofunkcionalistickém pojetí odkazuje někam do 30. let. Současná je barevnost, červenobílá, ovšem s hojností skleněných ploch. Stavba vysoce kultivovaná, otevřená, přátelská, nechce nic skrývat. Jen v zadní, na jih obrácené části je opatřena vodorovnými rošty slunolamů. Středem vstupní haly s horním světlíkem prochází na výšku několika podlaží jednoramenné schodiště. V přízemí je přepážková hala s podatelnou pro nejběžnější agendu, navazuje zasedací sál, který má možnosti širšího než jen úředního využití. Kanceláře jsou soustředěny v horních podlažích jednak kolem ochozů haly, jednak kolem dlouhé chodby. Jako drobný příjemný detail se jeví nakloněné psací pulty pro návštěvníky, umístěné u vstupu do kanceláří. Kancelář starosty je ve věžové části a je zdůrazněna lehkým vysunutým balkonem. Konstrukce: monolitický železobetonový skelet o rozponu 7,2 × 6,6 (7,2) m, založený na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >