Přeskočit na obsah

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PARK V DOBRÉ

Ing. Marián Kroček

Stav

Realizováno

Město

Dobrá

Kraj

Moravskoslezský kraj

Projekt

2008 - 2009

Realizace

2010 - 2011

Další autoři

Ing. Anežka Latová

Spolupracovníci

Josef Koňařík - chodníky
Jiří Grendysa - veřejné osvětlení

Investor

Obec Dobrá
ZÁKLADNÍ CÍLEM PROJEKTU byla revitalizace a vytvoření relaxační zóny v obci - revitalizace věřejného prostranství - parku. Realizací projektu došlo k propojení stávajícího obecního parku s farskou zahradou a k jejich celkové revitalizaci včetně prostranství před základní školou a k vytvoření důstojného prostředí pro odpočinek všech obyvatel a návštěvníků Dobré. Kompoziční řešení vychází ze stávajícího členění zpevněných ploch a zároveň se snaží zdůraznit a propojit významné kompoziční dominanty řešeného prostoru, kterými jsou - kostel sv. Jiří, kříž s lípou v centrální části parku a farská zahrada s terénním zlomem. HLAVNÍ RYSY NÁVRHU • propojení plochy parku s farskou zahradou • vytvoření nové pohledové a komunikační osy kostel sv. Jiří - kříž (památka na hřbitov) - cesta světla • reminiscence na farskou zahradu - okrasné ovocné stromy • využiL terénního výškového rozdílu mezi parkem a farskou zahradou - vytvoření opěrné sedací zídky • použití místních materiálů - godulský pískovec

Další projekty