Přeskočit na obsah

RODINNÁ ZAHRADA V HAVÍŘOVĚ-ŽIVOTICÍCH

Ing. Marián Kroček

RODINNÁ ZAHRADA V HAVÍŘOVĚ-ŽIVOTICÍCH

Stav

Realizováno

Město

Havířov-Životice

Kraj

Moravskoslezský kraj

Projekt

2011 - 2012

Realizace

2013 - 2013

Spolupracovníci

Ing. arch. Karel Cieslar - návrh RD
Ing. arch. Jiří Michálek - návrh RD
KOMPOZICE ZAHRADY se přizpůsobuje architektonickému řešení rodinného domu, který je umístěn do středu pozemku a zabírá z něj podstatnou část. Vlivem svažitého pozemku je dům „zaříznut“ do terénu a působení zahrady se opticky omezuje pouze na bezprostřední okolí domu, proto bylo přistoupeno k maximálnímu rozšíření terénního zářezu a k terasovitému řešení výsadeb navazujících na zpevněné plochy. Tímto došlo k vytvoření zahrady ve dvou úrovních. V úrovni obytných místností domu vznikla okrasná „obytná“ zahrada opticky odcloněná od sousedních pozemků terasovitým řešením gabionových zídek a okrasnou výsadbou rostlin. Součástí obytné části zahrady je zastřešená pergola. V zadní vyvýšené úrovni zahrady jsou umístěny užitkové prvky - nářaďovna, ovocné keře, zeleninový záhon a kompost. Podél oplocení je vysazen tvarovaný živý plot z habru. Výsadby rostlin jsou navrženy tak, aby byl zdůrazněn vstup do domu, plochy bezprostředně navazující na posezení na terase a výhledy z oken domu. V prostoru terasovitých záhonů převládají keřové a půdopokryvné výsadby se situováním několika dominant - převislá okrasná višeň, červenolistá sakura, „kroucený“ modřín, červenolistá ruj vlasatá. Zpevněná plocha v okolí domu je doplněna štěrkovými záhony, kde jsou použity suchomilné trvalky, bylinky a okrasné traviny. Záhony jsou doplněny také o cibuloviny, které nevyžadují zazimování. V přední části zahrady je navržena skupina borovice lesní, která by časem měla vytvořit zelenou hmotu vyvažující hmotu domu.

Další projekty