Přeskočit na obsah

Soubor změn č.2,3,4 Územního plánu Jihlava

Ing. Lukáš Petr

Soubor změn č.2,3,4 Územního plánu Jihlava

Stav

Projekt

Město

Jihlava

Kraj

Neurčeno

Projekt

2020 - 2021

Realizace

2021 - 2022

Další autoři

Ing. arch. Milan Grygar, Bc. Jan Grygar, DISprojekt s.r.o.

Spolupracovníci

Ing. Zdeněk Skoumal, Ph.D., SEA
Ing. Jaroslav Krejčí, ÚSES a životní prostředí

Investor

Město Jihlava

Předmětem zpracování změn Územního plánu Jihlava bylo prověření dílčích změn a požadavků, aktualizace zastavěného území a zajištění souladu s aktuálním zněním politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje. V rámci Změny č.2 bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.