Přeskočit na obsah

Územní plán Okarec

Ing. Lukáš Petr

Stav

Projekt

Kraj

Vysočina

Projekt

2020 - 2021

Realizace

2021 - 2021

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DISprojekt s.r.o.

Investor

obec Okarec
Územní plán pro venkovskou obec v Kraji Vysočina. Obec Okarec se nachází východně od města Třebíče. V obci žije 110 obyvatel. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou. Pro zastavitelné plochy smíšené obytné je stanoveno pořadí změn v území (etapizace). Využití vybraných zastavitelných ploch smíšených obytných je podmíněno zpracováním územní studie.

Další projekty