Přeskočit na obsah

Územní plán Petrovice

Ing. Lukáš Petr

Územní plán Petrovice

Stav

Projekt

Kraj

Vysočina

Projekt

2021 - 2022

Realizace

2023 - 2023

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DIS projekt s.r.o.

Investor

obec Petrovice
Územní plán zpracovaný pro venkovskou obec v Kraji Vysočina (ORP Třebíč). Obec Petrovice se nachází severozápadně od Třebíče v oblasti s předpokládanou vyšší mírou urbanizace, v rozvojové oblasti krajského významu OBk3 a na trase nadmístního dopravního tahu Třebíč – Jihlava. K datu 31. 12. 2021 žilo v Petrovicích 417 obyvatel, rozloha řešeného území je 618,71 ha. Návrh rozvojových ploch pro bydlení reflektuje potřebu rozvoje obce při predikovaném zvýšení počtu obyvatel a využití potenciálu širších vztahů řešeného území. Svým umístěním, rozsahem a koordinovaným uspořádáním (podmínka zpracování územních studií US1-US5) nebude mít návrh a využití rozvojových ploch negativní vliv na sociální soudržnost obyvatel.

Další projekty