Přeskočit na obsah

Plánské nábřeží

Ing. Tomáš Popelínský

Plánské nábřeží

Stav

Realizováno

Město

Planá nad Lužnicí

Kraj

Jihočeský kraj

Projekt

2015 - 2018

Realizace

2018 - 2019

Další autoři

Ing. Jakub Kovář
Ing. Kateřina Záleská Sapáková
Ing. Kateřina Čadková
Ing. Petr Velička
prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

Spolupracovníci

Ing. Pavla Drbalová

Investor

Město Planá nad Lužnicí

Projekt je výsledkem architektonické soutěže. Řeší revitalizaci veřejného prostranství na nábřeží řeky Lužnice v délce asi 850 m, jejímž cílem bylo využití potenciálu řeky a umožnění rekreace obyvatel v přírodním prostředí. S ohledem na protipovodňová opatření v co největší možné míře zpřístupňuje řeku a zapojuje ji naplno do veřejného života města. Řešeným územím prochází úzká promenáda doplněná mobiliářem, přístupovými schodišti k řece a plovoucími moly. Na ni navazuje několik uzlových míst – rozšířených odpočívadel s různými funkcemi: Prostor u sochy sv. Jana Nepomuckého je doplněný připomínkou historického mostu ve formě dřevěných pražců uložených v dlažbě. U školy vzniklo pobytové schodiště, posezení pod lípami inspirované historickou fotografií dvora přilehlého hotelu a také dřevěná terasa jako místo pro trávení volného času žáků. U domu s pečovatelskou službou se nachází malý parčík s pohodlnými lavičkami a trvalkovými záhony. Upravená část nábřeží je zakončena u sauny místem s programem pro plavce, otužilce, vodáky i jiné sportovce. Celý říční břeh tvoří společenstva vlhkomilných rostlin ponechaná přirozené sukcesi, která byla místy obohacena výsadbou kvetoucí flóry.

Galerie projektu

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.