Přeskočit na obsah

Park Čtyři dvory v Českých Budějovicích

Ing. David Prudík

Park Čtyři dvory v Českých Budějovicích

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2015

Kategorie

Pořadí návrhu v soutěži

1

Náklady na realizaci

25 mil. Kč
Vzhledem ke geologickým podmínkám území (jílovitosti půdy, která udusí novou výsadbu nepředpěstovanou v těchto podmínkách) byl jako vůdčí koncept práce s vegetací zvolen princip řízené sukcese. Park je navržen jako nástup do krajiny. Krajina - prostor s neřízenou sukcesí - je logickým a přirozeným pokračováním sukcesních ploch parku. Park 4Dvory se z krajiny nevymezuje, ale do krajiny se postupně „noří“. Park na místě bývalého vojenského prostoru je zvoleným konceptem přirozeně propojen s bezprostředním i vzdálenějším prostorem přírodě blízkých společenstev i ekosystémem nedalekých rybníků.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >