Přeskočit na obsah

ŘEŘICHY | Územní plán

MgA. Petr Kocourek

ŘEŘICHY | Územní plán

Stav

Projekt

Město

Řeřichy | ORP Rakovník

Kraj

Neurčeno

Projekt

2010 - 2014

Realizace

2014 - 2014

Spolupracovníci

Úřad územního plánování ORP Rakovník

Investor

Obec Řeřichy

Územní plán pro obec ležící v řídce osídlené krajině Přírodního parku Jesenicko. Krajina zvlněné pahorkatiny s širokými údolími a rozhledy do kraje. Historické stopy původního osídlení a původní jazykové hranice. Těžiště návrhu je především v přiměřeném rozvoji a možnosti přestavby původní plochy zemědělské velkovýroby na okraji sídla (brownfield). Návrh stanovil podmínky zástavby, možnosti doplnění vybavenosti. Pro rozsáhlé zalesnění území hospodářskými porosty lesa, stanovil jasná pravidla, tak aby nedošlo ke střetům s hodnotami území a krajiny. Návrh krajinných opatření, ochrana vodní plochy a vodního toku, včetně přilehlé nivy, jako ploch akumulace a zpomalení odtoku srážek z území. Doplnění cest v krajině i zeleně pro rekreaci při současném posílení ekologické stability krajiny.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.