Přeskočit na obsah

Pocta ČKA za rok 2015

Česká komora architektů vyhlásila laureáta ocenění Pocta ČKA za rok 2015 na nominačním večeru České ceny za architekturu v pražském Divadle Archa ve čtvrtek 31. května 2018. Ocenění udělila in memoriam profesoru Bohuslavu Fuchsovi. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury.

Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost včetně členů i jednotlivých orgánů České komory architektů. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. V porotě, která navrhla udělení Pocty ČKA za rok 2015 in memoriam profesoru Bohuslavu Fuchsovi, usedli architekti Miroslav Cikán, Antonín Novák a Václav Škarda, spolu s nimi  kurátor a umělec Michal Škoda a publicista Jiří Horský.

Profesor Bohuslav Fuchs (24. března 1895, Všechovice – 18. září 1972, Brno) byl vynikající architekt evropského významu, jehož tvorba zásadním způsobem ovlivnila nejen brněnskou architekturu a smýšlení českých architektů. Jeho osobnost přesahovala hranice. Z mnoha děl Bohuslava Fuchse lze jmenovat alespoň Zemanovu kavárnu v Brně (1925 – 1926), hotel Avion v Brně (1927) nebo tři pavilony na Výstavě kultury ČSR v Brně (1928). Během působení na stavebním úřadě města Brna navrhl Bohuslav Fuchs regulační plány několika městských částí a také soutěžní návrh na regulaci historického centra Brna „Tangenta“ (1926–1927, společně s Josefem Peňázem a Františkem Sklenářem). Z Fuchsových urbanistických studií je třeba vyzdvihnout jeho teorii nového zónování. Profesor Bohuslav Fuchs působil v poválečném období jako děkan Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně. Na konci 50. let 20. století byl však z politických důvodů nucen školu opustit. Bohuslav Fuchs byl příznivcem architektonických soutěží, sám se jich aktivně účastnil jako soutěžící i porotce. Angažoval se v řadě spolků. Působil ve Skupině výtvarných umělců, Spolku výtvarných umělců Mánes a také v redakcích několika časopisů – v architektonické sekci Levé fronty a v Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské.

Návrh na ocenění profesora Bohuslava Fuchse in memoriam podal architekt Jiří Kraus, „aby byl připomenut vynikající architekt a vzácný člověk.“ Pan Jiří Kraus byl v 50. letech 20. století odsouzený komunistickým režimem a pracoval v Jáchymově, kde byl v dolech dokonce zasypán a na čas částečně ochrnul. I když nesměl studovat, profesor Bohuslav Fuchs mu umožnil tajně vystudovat na FAPS VUT v Brně a po zahlazení jeho trestu neváhal verifikovat přítomnost pana Jiřího Krause na škole a ten díky tomu mohl následně v roce 1960 oficiálně ukončit studium. „Porota jednohlasně a s potěšením přivítala iniciativu architekta Jiřího Krause, nominujícího na udělení Pocty ČKA profesora Bohuslava Fuchse in memoriam, za jeho celoživotní dílo a osobní statečnost,“ uvedli porotci ve své zprávě. „Architekt Bohuslav Fuchs patří k těm výjimečným osobnostem, které svojí odvahou, pílí a talentem přispěly ke vzniku moderní architektury a urbanismu dvacátého století. Ve svém všestranném a rozsáhlém díle uplatnil pokroková prostorová a dispoziční řešení, inspirovaná novými konstrukcemi a materiály, a přispěl současně k tvorbě estetických forem, které se staly součástí výtvarné kultury své doby,“ odůvodnili porotci své rozhodnutí.

Odůvodnění rozhodnutí poroty