Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Newsletter březen 2021

Vážené a milé kolegyně, kolegové, čtenáři newsletteru ČKA,

pandemická krize v Česku zřejmě dostupuje svého vrcholu a sklízíme tak hořké plody volby našich představitelů před necelými čtyřmi roky. Neschopnost, nekompetence, nezpůsobilost k řízení státu, ani malé firmy... to vše se vrací po roce života v omezeních daných koronavirem - něčím, co přišlo zvenku, nezávisle na nás, ale co prověřilo nefunkčnost našeho státu, prakticky všech systémů řízení. Nedivím se těm, kdo říkají, že už toho mají dost, ale tím se, bohužel, nic nevyřeší. Takže ta známá 3R + k tomu i Rozum, používejme, prosím, ještě aspoň příštího půl roku. Potom se snad podaří proočkovat víc jak 70 % dospělé populace a skutečně bude líp.

Mám za sebou několik dní prvé očkování (astma a věk) a tak mohu vyhlížet valnou hromadu 17. dubna s větším klidem, než tu loňskou 19. září. Zákon nám její svolání povoluje, jde o shromáždění plnící úkoly dle zákona a které se musí sejít kvůli volbě orgánů. Může nás být jakkoli přes padesátku, do kapacity auly s rozestupy, musíme mít všichni negativní antigenní test mladší 72 hodin a samozřejmě musíme dodržovat přísná epidemická opatření (respirátory, rozestupy, hygiena). Materiály pro valnou hromadu představenstvo schválilo 2. března, budou vám včas rozeslány, a já vás všechny co nejsrdečněji na valnou hromadu zvu - koná se v sobotu 17.dubna na Fakultě architektury ČVUT.

Rádi bychom naše vrcholné shromáždění konali ve větší pohodě a snad i s větší účastí - proto jsme vznesli písemný dotaz na ministerstvo vnitra a dnes jsme se závazně dozvěděli, že § 20 - 22 Lex Covid, který umožnil prodloužení mandátů členům orgánů komory o tři měsíce, již bohužel letos neplatí.

Pokud bychom v řádném termínu nezvolili nové členy představenstva, dozorčí rady i Stavovského soudu, nastaly by významné komplikace, neboť v dubnu všichni tři předsedové končíme svůj mandát, a se mnou v představenstvu i oba místopředsedové. Dozorčí rada má již dnes neúplný počet členů, a tolik potřebná kontinuita fungování orgánů komory by byla narušena.

Dovoluji si vás všechny také vyzvat k aktivní účasti ve volbách. Rozhodl jsem se kandidovat i v druhém období a v případě úspěchu se následně ucházet o obhájení funkce předsedy. Poslední dva roky pro mne znamenaly velké vypětí, a protože se málo fyzicky potkáváme, nevím s jistotou, jestli jste s výsledky činnosti komory pod mým vedením spokojeni či nikoli. Svůj názor na naši i mou činnost nejlépe vyjádříte právě ve volbách.

Oba místopředsedové, Milan Svoboda a Petr Velička, již kandidovat nemohou, což mne pochopitelně mrzí, protože oba odvedli v představenstvu velký kus práce. Jiří Michálek, věřím, bude kandidovat znovu.

Chybí nám více ženského pohledu na fungování komory, milé kolegyně, zvažte proto svou kandidaturu do vedení. Hana Zachová je dnes „jedinou růží v mužském trní“ představenstva, dozorčí rada i Stavovský soud jsou na tom podobně.

Dozorčí radu i Stavovský soud je třeba doplnit a osobně doufám, že i znovu zvolit oba velmi osvědčené a skvěle spolupracující předsedy - Mirka Holubce a Davida Mateáska. Respekt, který si tyto orgány pod jejich vedením získaly, je třeba udržet a dále rozvíjet. Práce v dozorčí radě i Stavovském soudu je přitom velmi a velmi zodpovědná!

Dovolte mi ještě několik slov k hospodaření komory v loňském roce. Všichni si dobře pamatujeme, jak jsme byli nespokojeni s poněkud lehkovážným přístupem vedení komory (ano, bohužel i já jsem byl těch sedm měsíců nováčkem v představenstvu) k hospodaření tehdejší paní ředitelky ČKA. V roce 2019 jsme finance stabilizovali a vloni - také částečně kvůli Covidu a omezením některých aktivit, ale především v důsledku řádného a aktivního nakládání s vašimi penězi - jsme uspořili cca 5 milionů korun. To ovšem neznamená, že bychom jakkoli omezili poskytování služeb autorizovaným osobám, nebo nebyli dostatečně aktivní v povinnostech, které ze zákona plníme.

Největší dík za úspěšné výsledky celého roku, včetně 5. ročníku České ceny za architekturu, patří celé kanceláři ČKA. Volba Dagmar Mošnerové se ukázala být tím nejlepším rozhodnutím, které představenstvo udělalo. Dáša dokázala všechny ženy i nového muže v týmu -  Marka Joba, vyhecovat k výkonům i v komplikovaném roce plném onemocnění, karantén a nesnadného řízení mnoha aktivit online. Takže moje poděkování za tyto skvělé výsledky patří především jim a samozřejmě všem kolegům v představenstvu, dozorčí radě a Stavovském soudu.

Přijďte, prosím, na valnou hromadu a pomozte k dalšímu rozvoji naší profese, a tím i kvality architektury, urbanismu, krajinářské architektury a vystavěného prostředí kolem nás.

 

Váš Jan Kasl,

předseda ČKA 2019-2021