Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu víceúčelové
sportovní haly, která má sloužit pro potřeby města, zejména jako tělocvična ZŠ, pro činnost
sportovních a zájmových oddílů v městě Modřice a bude poskytovat také zázemí pro pořádání
kulturních akcí.

Návrh interiéru nebyl předmětem soutěže.

 Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Modřice

Sekretář soutěže

Ing. Ilona Damborská

DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 Brno-Komárov
Tel/fax: 776 051 591
E-mail: [email protected]
Datová schránka: PO, w7gyb5g

Předseda poroty

Ing. arch. Ludvík Grym

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 300 000,-
Účastník: Ing. arch. Zdeněk Rothbauer / Autoři: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda / Spolupracující osoby: Ing. arch. Karel Filsak

[Hodnocení poroty]

2

Částka 160 000,-
Účastník: GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O. / Autor: Ing. arch. Peter Sticzay- Gromski / Spolupracující osoby: Ing. arch. Martin Dudaško

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Účastník: Atelier 38 s.r.o. / Autoři: Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Zuzana Tomaňová, Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Jan Zelinka

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Účastník: Ing. arch. Radoslav Novotný / Autor: Ing. arch. Radoslav Novotný / Spolupracující osoby: Michal Žák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Účastník: A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o. / Autoři: Akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. Petr Dvořák / Spolupracující osoby: MgA. Filip Kotlář, MgA. Filip Kosek, Ing. arch. Radka Dosedlová, Ing. arch. Hana Liškutínová, Ing. arch. David Zelenka, Bc. Bohuslav Šenkýř

[Hodnocení poroty]