Přeskočit na obsah

Víceúčelová sportovní hala Modřice

Víceúčelová sportovní hala Modřice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Modřice

Ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 3. 2015 - 3. 9. 2015

Počet odevzdaných návrhů

32

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu víceúčelové
sportovní haly, která má sloužit pro potřeby města, zejména jako tělocvična ZŠ, pro činnost
sportovních a zájmových oddílů v městě Modřice a bude poskytovat také zázemí pro pořádání
kulturních akcí.

Návrh interiéru nebyl předmětem soutěže.

 Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž.

1. cena

Účastník: Ing. arch. Zdeněk Rothbauer / Autoři: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda / Spolupracující osoby: Ing. arch. Karel Filsak

Částka 300 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Účastník: GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O. / Autor: Ing. arch. Peter Sticzay- Gromski / Spolupracující osoby: Ing. arch. Martin Dudaško

Částka 160 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

3. cena

Účastník: Atelier 38 s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Zuzana Tomaňová, Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Jan Zelinka

Částka 100 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Odměna

Účastník: Ing. arch. Radoslav Novotný / Autor: Ing. arch. Radoslav Novotný / Spolupracující osoby: Michal Žák

Částka 20 000 Kč

Odměna_Novotný_a.jpg
Odměna_Novotný_b.jpg
Odměna_Novotný_c.jpg

Odměna

Účastník: A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o. / Autoři: Akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. Petr Dvořák / Spolupracující osoby: MgA. Filip Kotlář, MgA. Filip Kosek, Ing. arch. Radka Dosedlová, Ing. arch. Hana Liškutínová, Ing. arch. David Zelenka, Bc. Bohuslav Šenkýř

Částka 20 000 Kč

Odměna_A.D.S.N._a.jpg
Odměna_A.D.S.N._b.jpg
Odměna_A.D.S.N._c.jpg

Soutěž na mapě