Přeskočit na obsah

Sekretář ČKA

Sekretář ČKA se účastní jednání představenstva a jednání s orgány veřejné správy.

Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA

Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA

A to zejména s Úřadem vlády, ministerstvy, Poslaneckou sněmovnou ČR, Senátem ČR a spravuje pro tato jednání odborné podklady a výstupy.

Sekretáře ČKA je možné kontaktovat na e-mailu: milan.kopecek@cka.cz