Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Nový stavební zákon

Dne 29.7. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Nový stavební zákon

20. června 2024

Konference Nový stavební zákon a digitalizace, pro AA zdarma, více informací zde.

14. března 2024

Návrh pražských stavebních předpisů

Bylo zahájeno projednání návrhu nových pražských stavebních předpisů. S návrhem se můžete seznámit zde.

Únor 2024

Návrh brněnských stavebních předpisů

V minulém týdnu byl zveřejněn návrh konceptu brněnských stavebních předpisů, které budou vydány jako nařízení statutárního města Brna a částečně nahradí celostátně účinné prováděcí předpisy stavebního zákona. Návrh čeká připomínkové řízení, nabýt účinnosti by měly k 1. červenci 2024. Znění návrhu BSP vychází z účinných pražských stavebních předpisů. Také ty bude nutno schválit v nové podobě, dle nového stavebního zákona se k 1. 7. ruší. Na vlastních stavebních předpisech pracuje také Ostrava.

Aktualizace Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Implementační plán

Příloha k Implementačnímu plánu

 

Leden 2024

Vyhláška o dokumentaci

Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb

Připomínky ČKA

 

Vyhláška o provedení některých ustanovení NSZ

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení NSZ

Připomínky ČKA

 

1. 1. 2024

Nový stavební zákon v účinném znění

Autorizační zákon účinný od 1.1. 2024 s vyznačenými změnami

 

Prosinec, 2023

Vyhláška o požadavcích na stavby

Návrh vyhlášky po připomínkovém řízení

Připomínky ČKA

 

21. 6. 2023

ČKA zorganizovala školení k novému stavebnímu zákonu. Jeho záznam, prezentace a soubor se zodpovězenými dotazy vznesenými v průběhu školení jsou ke stažení zde; přístupné po přihlášení na web ČKA.

 

24. 5. 2023

Nový stavební zákon našel svou finální podobu

Dne 22. května byla prezidentem podepsána tzv. věcná novela nového (dosud převážně) neúčinného stavebního zákona. Zdá se, že máme před sebou alespoň na nějakou dobu finální znění normy, která od příštího roku zasáhne po delší době zásadním způsobem do  výkonu povolání autorizovaných architektů. MMR v těchto dnech oživilo pracovní skupinu pro rekodifikaci územního plánování s cílem změnit novelou III. část zákona řešící územní plánování. Čtěte více.

 

20. 4. 2023

Znění návrhu novely nového stavebního zákon schválené v Poslanecké sněmovně ČR dne 24. 3. předané k projednání Senátem ČR ke stažení zde.

 

27. 3. 2023

Novela stavebního zákona nenaplnila svůj možný potenciál, částečné zlepšení a zrychlení ale přinese. Tisková zpráva Platformy pro zdravý stavební zákon zde.

 

31.10. 2022

PLATFORMA PRO ZDRAVÝ STAVEBNÍ ZÁKON vznikla v červnu 2022 v reakci na přípravu tzv. věcné novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Jde o neformální uskupení významných institucí, na které bezprostředně dopadá stavební legislativa: zástupců měst a obcí, velkých stavebníků, odborných komor a asociací.

Platforma kritizovala návrh věcné novely nového stavebního zákona návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES) poté, co nebyly připomínky jejich členů zohledněny v přípomínkovém řízení k oběma normám. Hlavním důvodem odmítnutí návrhů je rozpor s věcným záměrem rekodifikace stavebního práva – členové Platformy mají zato, že pokud budou normy schváleny v podobě předkládané projednání vládě, nepovede to ke zefektivnění procesů stavebního práva, naopak je to dále zkomplikuje.

  • 6. října 2022 vyzvali zástupci Platformy k jednání premiéra Petra Fialu.

Členy Platformy pro zdravý stavební zákon jsou:

  • Hospodářská komora ČR
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
  • Česká komora architektů
  • Asociace developerů České republiky 
  • CityDeal – koncepční a plánovací instituce Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Zlína a Karlových Varů
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

24. 8. 2022

Postoj ČKA: Věcná novela stavebního zákona ke zlepšení situace v povolování staveb nepřispěje. Čtěte více.

9. 5. 2022

Návrh novely zákona č. 283/2021 Sb. a přehled připomínek ČKA:

12. 9. 2021

Přehled změn v novém stavebním zákoně. Čtěte zde.

 

4. 8. 2021

Nový Stavební zákon ke stažení zde.

 

30. 7. 2021

V souvislosti s dotazy členské základny upozorňujeme, že nový stavební zákon schválený v Parlamentu ČR dosud nebyl vyhlášen ve sbírce zákonů. S ohledem na skutečnost, že převážná část předpisu nabývá účinnosti k 1.7. 2023, budou pro členy ČKA pořádána školení v průběhu roku 2022.

14. 7. 2021

Nový stavební zákon schválen. Čtěte dále.

 

11. 7. 2021

Senát ČR dne 1.7.  jednomyslně zamítl návrh nového stavebního zákona. Členové horní parlamentní komory se neztotožnili s přesunem stavebních úřadů pod státní správu. O zákonu bude muset znovu hlasovat Sněmovna, která ho musí nyní schválit většinou 101 poslanců.

 

1. 6. 2021

Vyjádření ČKA k novému stavebnímu zákonu si přečtěte zde.

 

26. 5. 2021

Poslanci schválili nový stavební zákon

Ve středu 26. 5. 2021 byl hlasy ANO za podpory SPD schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně nový stavební zákon, který nyní pokračuje k projednání do horní sněmovny Parlamentu. Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala (viz dokument 10 tezí k novému stavebnímu zákonu). Výsledek více než dvouleté práce řady odborníků pod vedením MMR však bohužel není příležitostí k potlesku. Čtěte dále.

 

1. dubna 2021

Stavební zákon ve druhém čtení

Od čtvrtka 1. 4. pokračuje v Poslanecké sněmovně projednání rekodifikace stavebního práva ve 2. čtení. ČKA podpořila 10 pozměňovacích návrhů podaných v návaznosti na požadavky tzv. velkých měst ("Čtyři městské artikuly") a doporučila jejich přijetí jako celek. Se stanoviskem ČKA k uvedeným pozměňovacím návrhům se můžete seznámit zde.

Následným jednáním se zástupci ČKAIT bylo dosaženo shody na převážné části připomínek ČKA. Výsledkem je společné stanovisko předsedů Jana Kasla a Roberta Špalka, s jehož zněním se můžete seznámit zde.

ČKA rovněž iniciovala pozměňovací návrh č. 7999, který navazuje na dlouholeté úsilí obou profesních komor zavést definici pojmu dozor projektanta (dříve „autorský dozor“) a jeho zařazení mezi vybrané činnosti (dříve „vybrané činnosti ve výstavbě“).

 

8. března 2021

Stavební zákon ve druhém čtení

 

25. listopadu 2020

Záznam z 1. jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci územního plánování MMR

 

7. srpna 2020

Stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona ze 7. 8. 2020 

Příloha k výše uvedenému stanovisku

Legislativní rada vlády doporučila stavební zákon po úpravách schválit

 

27. července 2020

Stavební zákon – pracovní návrh ke dni 27.7.2020

 

19. června 2020

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu stavebního zákona

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu změnového zákona

 

20. května 2020

Rekapitulace vývoje rekodifikace veřejného stavebního práva 2017-2020 ke dni 20.05.2020

 

20. dubna 2020

Stanovisko ČKA k návrhu vypořádání připomínek k návrhu stavebního zákona – průvodní dopis

Příloha 1: Vypořádání připomínek ČKA – stavební zákon (.xlsx)

Příloha 2: Vypořádání připomínek ČKA – změnový zákon (.xlsx)

Příloha 3: Text změn v zákonu č. 360/1992 – část 10 ZZ (.pdf)

Příloha 4: Vyjádření ČKA k tezím prováděcích vyhlášek (.pdf)

 

4. dubna 2020

Stavební zákon – pracovní návrh ke dni 3. 4. 2020 (.pdf)

Stavební zákon – vypořádání připomínek (.xlsx)

Teze vyhlášky o dokumentaci staveb (.pdf)

Teze vyhlášky o národním geoportálu územního plánování (.pdf)

Teze vyhlášky o požadavcích na výstavbu (.pdf)

Teze vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů vysokoškolského vzdělání souvisejících s územním plánováním (.pdf)

Teze vyhlášky o stanovení dalších stavebních úřadů a stanovení správních obvodů obecních stavebních úřadů pro účely stavebního zákona (.pdf)

Teze vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (.pdf)

Teze vyhlášky o stavebním řádu (.pdf)

Změnový zákon – platná znění s vyznačením navrhovaných změn (.pdf)

Změnový zákon – vypořádání připomínek (.xlsx)

 

5. března 2020

Stanovisko ČKA k vypořádání připomínek k návrhu SZ – průvodní dopis 

Vypořádání jednotlivých připomínek se stanoviskem ČKA

 

4. prosince 2019

Vyjádření ČKA k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a souvisejících právních předpisů v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva

Připomínky k návrhu stavebního zákona

Připomínky k návrhu souvisejících zákonů

Alternativní návrh části 4 – územní plánování

Alternativní návrh přílohy č. 7 – Jednotný standard ÚPD

 

listopad 2019

Návrh paragrafového znění stavebního zákona

Návrh paragrafového znění předpisů novelizovaných v souvislosti s návrhem stavebního zákona

Důvodová zpráva k novelizovaným předpisům

Důvodová zpráva ke stavebnímu zákonu

 

září 2017 

Teze k novém stavebnímu zákonu