Přeskočit na obsah

Konference: Nový stavební zákon a digitalizace

Termín
20. 6. 2024
Čas
08:00 - 17:00
Kategorie
Konference
Místo konání
Česká zemědělská univerzita v Praze nebo on-line
Počet bodů
1
Více informací
konferencensz.cz
Konference: Nový stavební zákon a digitalizace

Cílem konference je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem ve znění všech jeho novel  v oblasti územního plánování i stavebního řádu a s důrazem na digitalizaci řízení a nové prováděcí právní předpisy.

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel.

Kdy: čtvrtek 20. června 2024, 8:00 – 17:00 hodin

Kde: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kongresový sál – Knihovna, Kamýcká 1218, 165 00 Praha-Suchdol nebo on-line

Pro členy ČKA je tato konference zdarma.

Přihlášky budou otevřeny dne 17. května 2024.

Prosíme o řádné přečtení smluvních podmínek pro autorizované osoby (členy ČKAIT/ČKA), které mají vstup zdarma. Je zde mj. uvedeno, že při neúčasti přihlášené autorizované osoby (tj. členů komor ČKAIT a ČKA, kteří mají vstup volný) nebo při zrušení účasti na akci méně než 7 dní před konáním akce, musí autorizovaná osoba uhradit na základě vystavené faktury smluvní pokutu (stornopoplatek) ve výši 1 200 Kč včetně DPH.

Akce je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKA a je ohodnocena 1 bodem.

Více informací