Přeskočit na obsah

Valná hromada

Nejvyšším orgánem České komory architektů je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA.

Termín konání: v sobotu 22. dubna 2023, 9:30 hod.

Místo konání: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Všichni autorizovaní architekti mohou v termínu do 22. března 2023 podávat návrhy na změny vnitřních řádů ČKA, kandidatury do orgánů ČKA a další příspěvky, které se mají stát součástí podkladů pro valnou hromadu. Své návrhy zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu eva.faltusova@cka.cz.