Přeskočit na obsah

Ostatní valné hromady ČKA

XXVI. valná hromada České komory architektů

Sobota 13. dubna 2019, 9:30 hod., Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, Brno

XXV. valná hromada České komory architektů

14. dubna 2018, 9:30 hod., FA ČVUT Praha, Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6

XXIV. valná hromada České komory architektů

2. dubna 2017, 9:30 hod., ČVUT Praha, Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6

Usnesení Valných hromad ČKA