Přeskočit na obsah

Příspěvek z fondu České komory architektů na podporu regionálních aktivit (PRAK)

Představenstvo na svém zasedání dne 11. 7. schválilo kritéria pro udělení příspěvku z fondu na podporu regionálních aktivit (PRAK).

Příspěvek z fondu PRAK je určen zejména na podporu propagace architektury v regionech, a to nepodnikatelským subjektům a subjektům nenavázaným na státní rozpočet.

Příspěvek není určen na investiční akce. Maximální částka pro jeden subjekt je 50 tis. Kč ročně.

Žádosti o podporu jsou přijímány do 25. srpna a to na e-mailu info@cka.cz. Žádosti vyhodnotí a o přidělení příspěvku rozhodne představenstvo na svém zasedání 5. září.

Podklady k udělení příspěvku