Přeskočit na obsah

Příspěvek z fondu České komory architektů na podporu regionálních aktivit (PRAK)

Představenstvo na svém zasedání dne 9. 1. 2024 schválilo kritéria pro udělení příspěvku z fondu na podporu regionálních aktivit (PRAK).

Příspěvek z fondu PRAK je určen zejména na podporu propagace architektury v regionech, a to nepodnikatelským subjektům a subjektům nenavázaným na státní rozpočet.

Příspěvek není určen na investiční akce. Maximální částka pro jeden subjekt je 50 tis. Kč ročně.

Žádosti o podporu byly přijímány do 31. března 2024. Žádosti vyhodnotí a o přidělení příspěvku rozhodne představenstvo na svém dubnovém zasedání.