Přeskočit na obsah

Autorizační zkoušky

Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání na území České republiky.

Česká komora architektů uděluje tyto autorizace:

Autorizace se všeobecnou působností (§4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.) s číselným označením A.0 s oprávněním užívat zákonem chráněné označení (dále jen chráněný titul) „autorizovaný architekt“, popřípadě alternativně označení „autorizovaný architekt se všeobecnou působností“.

Autorizace (podle §4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb.) pro obor:

  • Architektura s číselným označením A.1 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt“
  • Územní plánování s číselným označením A.2 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt pro obor územní plánování“ nebo alternativně „Autorizovaný urbanista“
  • Krajinářská architektura s číselným označením A.3 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura“ nebo alternativně „Autorizovaný krajinářský architekt“

Autorizace pro samostatnou specializaci - podle § 2 odst. 2 Autorizačního řádu ČKA, Komora v souladu s ustanovením § 6 zákona uděluje autorizaci pro dílčí specializaci projektování územních systémů ekologické stability v rámci oboru krajinářská architektura, s číselným označením A.3.1 a oprávněním užívat označení „autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability“.

V případě zájmu o účast na autorizačních zkouškách:

  1. vyplněnou žádost včetně příloh odevzdejte osobně či zašlete poštou do pražské či brněnské kanceláře (žádost o autorizaci a základní informace k autorizační zkoušce ke stažení níže)
  2. zaplaťte poplatek za autorizační zkoušku na účet č. 279316984/0300 (variabilní symbol pro květnové zkoušky 32405, pro říjnové 32410) nebo po předchozí domluvě v hotovosti v pražské či brněnské kanceláři (výše poplatku za autorizační zkoušku je určena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a činí 3 500 Kč)
  3. v případě nejasností kontaktujte paní Milenu Ondrákovou (+420) 608 976 912, e-mail: milena.ondrakova@cka.cz (v případě, že chcete jít na zkoušku do Prahy) nebo paní Kateřinu Slanou (+420) 778 755 235, e-mail: katerina.slana@cka.cz (v případě, že chcete jít na zkoušku do Brna)

Podklady k autorizační zkoušce

Přípravné webináře k autorizačním zkouškám

Česká komora architektů pořádá nepovinné webináře k autorizačním zkouškám. Wemináře proběhnou online prostřednictvím platformy Zoom během měsíců ledna, května a září 2024. V případě zájmu, vyplňte prosím přihlášku a zašlete ji na email cka@cka.cz.

Platba za přípravné semináře se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300 (variabilní symbol je 32404)

Do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka webináře.

Cena autorizačních seminářů
700,- Kč půldenní seminář
3500,- Kč všechny semináře 

Přednáška je určena přednostně pro uchazeče o autorizaci; účast již autorizovaným osobám nebo osobám z řad veřejnosti bude umožněna v případě nevyčerpané kapacity.

Podklady k přípravným webinářům - budou zveřejněny v srpnu

How to practice architecture in the Czech Republic