Přeskočit na obsah

Celoživotní vzdělávání

Dle zákona patří do působnosti ČKA mimo jiné také podpora odborného vzdělávání a napomáhání šíření odborných informací.

Aktivní zapojení do programu celoživotního vzdělávání (CŽV) nabývá v současné době stále více charakteru nutnosti, nicméně je založeno na dobrovolnosti a individuální volbě forem vzdělávacích aktivit.

Dvouletý cyklus CŽV předpokládá splnění minimálního počtu 72 bodů, a to 40 bodů v předepsaných oblastech a 32 bodů může být zajištěno aktivitami v jiných oblastech CŽV.

Autorizovaným osobám, které doloží splnění požadovaného počtu bodů, vydá ČKA osvědčení o absolvování CŽV s platností dva roky. U pojišťovny ČSOB může autorizovaná osoba uplatnit 50% slevu na spoluúčasti při profesním pojištění.

Jak se zapojit do CŽV?

  1. Účastněte se vzdělávacích akcí a absolvujte činnosti a aktivity, viz. Seznam činností a aktivit.
    Vzdělávací akce jsou pořádány ČKA nebo jinými subjekty (mohou být zpoplatněny). Všechny vzdělávací akce jsou hodnoceny body, které uděluje Certifikační rada.
  2. Nasbírejte 72 bodů.
  3. Zašlete vyplněný Formulář pro záznam absolvovaných aktivit, včetně  Čestného prohlášení  Kateřině Slané, e-mail: katerina.slana@cka.cz, tel.: +420 542 211 809, mobil: + 420 778 755 235.
  4. Obdržíte osvědčení o absolvování CŽV a 50% slevu na spoluúčasti při profesním pojištění.

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

V rámci systému celoživotního vzdělávání funguje Certifikační rada, která provádí kontinuální posouzení vzdělávacích aktivit z hlediska přínosu pro autorizované architekty.

Certifikační rada určuje zařazení jednotlivých aktivit do oblasti vzdělávání a počet bodů započitatelných v rámci CŽV. Informace o akci jsou pak zveřejněny na webových stránkách ČKA, kde je k dispozici seznam certifikovaných aktivit a jejich bodové ohodnocení.

V případě zájmu o zařazení vzdělávací akce do celoživotního vzdělávání

  1. Vyplňte formulář Základní informace o akci.
  2. Kontaktujte Kateřinu Slanou, e-mail:  katerina.slana@cka.cz, tel.: +420 542 211 809, mobil: + 420 778 755 235, které zašlete vyplněné informace.

Vybrané akce bývají také v komorovém Bulletinu ČKA (oficiální čtvrtletní periodikum, keré plní roli komorového zpravodaje) a Newsletteru ČKA (měsíčně rozesílaný Newsletter, který poskytuje členům ČKA informace o aktuálním dění v profesní organizaci a oboru).

Vzdělávací akce CŽV