Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Celoživotní vzdělávání

Česká komora architektů, vědoma si nutnosti poskytnout svým členům kvalitní nabídku vzdělávacích možností, zřídila samostatnou pracovní skupinu pro celoživotní vzdělávání, která bude nejen vyhledávat a doporučovat vhodné semináře a další aktivity, ale i organizovat kurzy vlastní, přímo v režii ČKA.

Pracovní skupina pro celoživotní vzdělávání intenzivně pracuje od prosince 2023 na revizi systému celoživotního vzdělávání.

Aktivní zapojení do programu celoživotního vzdělávání (CŽV) nabývá v současné době stále více charakteru nutnosti, nicméně je založeno na dobrovolnosti a individuální volbě forem vzdělávacích aktivit.

Tříletý cyklus CŽV předpokládá splnění minimálního počtu 12 bodů.

Autorizovaným osobám, které doloží splnění požadovaného počtu bodů, vydá ČKA osvědčení o absolvování CŽV s platností tři roky. U pojišťovny ČSOB může autorizovaná osoba uplatnit 50% slevu na spoluúčasti při profesním pojištění.

Jak se autorizovaný architekt zapojí do CŽV?

  1. Účastní se vzdělávacích akcí a absolvujte činnosti, semináře, předášky a jiné aktivity. Vzdělávací akce jsou pořádány ČKA nebo jinými subjekty (mohou být zpoplatněny). Všechny vzdělávací akce jsou hodnoceny body, které uděluje PS CŽV (viz přehled bodování).
  2. Nasbírá minimálně 12 bodů.
  3. Zašle vyplněný formulář pro záznam absolvovaných aktivit Ludmile Ševčíkové, e-mail: ludmila.sevcikova@cka.cz, (+420) 773 765 416.
  4. Obdrží osvědčení o absolvování CŽV a 50% slevu na spoluúčasti při profesním pojištění.

Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

Kancelář ČKA přijímá žádosti o akreditaci vzdělávacích akcí do systému celoživotního vzdělávání ČKA (dále CŽV) v průběhu celého roku.

Pro přihlášení vzdělávací akce prosíme o vyplnění formuláře zde minimálně 30 dní před datem konání. Následně budete kontaktováni pověřeným pracovníkem Kanceláře, který provede formální kontrolu žádosti, a postoupí ji pracovní skupině k akreditaci, tj. rozhodnutí o zařazení do systému CŽV a udělení příslušného počtu bodů.

Organizátorům bude zasláno vyrozumění o udělení /neudělení akreditace. V případě kladného rozhodnutí bude vystavena faktura, která musí být uhrazena před datem konání akce. Administrativní poplatek za zařazení vzdělávací akce činí 600 Kč bez DPH ( jedna vzdělávací akce v jednom termínu) a zahrnuje i propagaci akce na webu ČKA, případně v elektronickém newsletteru rozesílaném všem autorizovaným osobám.

Organizátor akce je povinen evidovat účast členů ČKA a poskytnout jim potvrzení o absolvování akce a po udělení akreditace uvádět informace o tom, že aktivita je zařazena do systému CŽV ČKA.

V případě potřeby je možné kontaktovat Ludmilu Ševčíkovou, ludmila.sevcikova@cka.cz , (+420) 773 765 416.

Vzdělávací akce CŽV archiv

Zapojení autorizovaného architekta do CŽV dle systému platného do roku 2023

Dvouletý cyklus CŽV předpokládal splnění minimálního počtu 72 bodů, a to 40 bodů v předepsaných oblastech a 32 bodů může být zajištěno aktivitami v jiných oblastech CŽV.

Autorizovaným osobám, které doloží splnění požadovaného počtu bodů, vydá ČKA osvědčení o absolvování CŽV s platností dva roky. U pojišťovny ČSOB může autorizovaná osoba uplatnit 50% slevu na spoluúčasti při profesním pojištění.

Prosíme o zaslání vyplněného formuláře pro záznam absolvovaných aktivit, včetně čestného prohlášení Ludmile Ševčíkové, e-ail: ludmila.sevcikova@cka.cz, (+420) 773 765 416.

Poté obdržíte osvědčení o absolvování CŽV a 50% slevu na spoluúčasti při profesním pojištění.