Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Pocta ČKA

I v letošním roce Komora vybrala laureáta, resp. laureátku, Pocty České komory architektů. Ocenění se uděluje osobnostem, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury, může být uděleno rovněž in memoriam.

Porota rozhodla o udělení Pocty České komory architektů za rok 2023 paní doc. Ing. arch. Zdeňce Marii Novákové, CSc., významné architektce a malířce.

Laureáti

2023 - Zdeňka Marie Nováková

2022 - Petr Hlaváček

2021 - Eva Jiřičná

2020 - Jan Bočan (in memoriam)

2019 - Zdeněk Zavřel

2018 - Ivar Otruba

2017 - Jiří Suchomel

2016 - Martin Rajniš

2015 - Bohuslav Fuchs (in memoriam)

2014- Věra Machoninová

2013 - Rostislav Švácha

2012 - David Kopecký (in memoriam)

2011 – Karel Prager (in memoriam)

2010 – Viktor Rudiš

2009 – Emil Přikryl

2008 – Miroslav Baše (in memoriam)

2007 – Alena Šrámková

2006 – Miroslav Masák

2005 – Karel Hubáček

2004 – Pocta nebyla udělena

2003 – Josef Polášek (in memoriam)

2002 – Josef Havlíček (in memoriam)

2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)

2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

Návrhy na udělení Pocty mohou podávat všichni autorizovaní architekti, teoretikové, kritikové a historikové architektury, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice a jednotlivé orgány České komory architektů. Nominace musí obsahovat odůvodnění v rozsahu minimálně 15 řádků, seznam nejvýznamnějších prací navrženého a jeden obrázek jeho díla.  

Tajemník Pocty ČKA

Bc. Marek Job

Bc. Marek Job

manager akcí tajemník Pocty ČKA

Více informací pro média - tisková mluvčí