Přeskočit na obsah

Pocta ČKA za rok 2003

Představenstvo ČKA uděluje Poctu nanejvýš jednou ročně jako projev uznání mimořádné tvůrčí i mravní osobnosti v oboru.

Nominace mohou podávat všichni autorizovaní architekti, teoretici, kritici, spolky architektů, školy a fakulty architektury v ČR.

Na udělení Pocty ČKA 2003 byly navrženy 4 mimořádné osobnosti: prof. Ing. arch. Miroslav Masák, doc. Ing. arch. Jan Bočan, Ing. arch. Bohumil Tureček a Ing. arch. Josef Polášek.

Představenstvo určilo připravný výbor ve složení Jiří Suchomel, Petr Pelčák, Josef Pleskot a Petr Kratochvíl jako pomocný orgán při rozhodování, komu z nominovaných bude toto ocenění uděleno. Na základě jeho jednomyslného doporučení představenstvo na zasedání dne 10. 8. 2004 udělilo Poctu 2003 Josefu Poláškovi in memoriam.

Zdůvodnění pro udělení Pocty ČKA 2003:

Josef Polášek (1899–1946), žák Pavla Janáka z pražské Umprum a raný spolupracovník Bohuslava Fuchse na brněnském magistrátu, patří mezi nejvýznamnější brněnské a československé avantgardní architekty. Protože Polášek pocházel z chudých poměrů moravského Slovácka, zaměřil se ve své tvorbě na řešení typologických druhů staveb se sociální náplní či posláním. Realizace školních budov a městských obytných souborů pro sociálně slabé patří v dané oblasti mezi špičkové výkony nejen české, ale i evropské meziválečné architektury. Během 2. světové války Polášek také prokázal svoji statečnost, když ve vlastním domě po několik měsíců ukrýval odbojáře hledaného gestapem dr. Reichmana. Záhy po válce podlehl Polášek tuberkulóze a jeho manželka i synové později emigrovali před komunistickou totalitou do jižní Afriky.

 


Krátký životopis Josefa Poláška (1899–1946)
Narozen 27. 3. 1899 v Boršově u Kyjova, zemřel 20. 12. 1946 v Brně.

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1921–1924, žák Pavla Janáka), pracoval na Stavebním úřadě města Brna (1925–1946) jako technický úředník i samostatný projektant.
Spolupracoval např. s B. Fuchsem, B. Rozehnalem, M. Kyselkou, K. Láníkem, J. Gruntem, V. Roštlapilem, M. Babuškou, E. Žáčkem, V. Kubou, O. Oplatkem, H. Blumem, J. Burešem, J. Krohou, V. Kubou, J. Kramolišem ad. Přes jeho krátký život za ním zůstala předlouhá řada projektů a desítky realizací v mnoha stavebních druzích, mezi nimiž převládají stavby obytné a školské, lokalizované hlavně na Moravě, zejména v Brně a v Kyjově včetně okolí. Věnoval se rovněž praxi urbanistické a činnosti teoretické, publicistické i organizační s tahem na bydlení, a to zvláště standardní a sociální.

Výběr z díla Josefa Poláška:
1925–1926 Obřadní síň ústředního hřbitova v Brně (s B. Fuchsem)

1928 škola v Brně-Stránicích (s B. Fuchsem),

modlitebna českobratrské církve v Kyjově

1929 RD v Kyjově a Břeclavi

1929–1930 odborná škola pro ženská povolání Vesna v Brně (s B. Fuchsem)

1930 škola v Dobročkovicích

1930–1931 soubor nájemních domů v Brně-Husovicích,

rozšíření školy v Brně-Veveří

1930–1932 Masarykova kolonie domů pro peněžní úředníky v Košicích

1930–1934 administrativní budova První české sklárny v Kyjově

  1. sanatorium Alfa v Novém Smokovci,

škola v Brně-Obřanech

1931–1932 soubor nájemních domů v Brně-Králově Poli,

tělocvična Sokola a osvětový sál v Brně-Králově Poli (s K. Láníkem),

nájemní dům v Brně-Černých Polích,

RD v Kyjově, Vyškově, Přerově a Novém Smokovci

1932–1934 nájemní dům v České Třebové,

vlastní rodinný dům v Brně,

RD v Kroměříži

1934–1935 spořitelna ve Velkém Meziříčí (s E. Žáčkem),

úpravy Nové radnice v Brně, Moravská banka v Boskovicích, RD v Kyjově

1936–1937 nájemní dům v Brně-Masarykově čtvrti,

RD v Kyjově,

1936–1938 odborná škola pro ženská povolání Vesna v Brně-Černých Polích a v Brně-Maloměřicích

  1. Moravská banka v Kolíně,

nájemní domy v Brně-Husovicích a v Brně-Starém Brně

1937–1938 nájemní domy pro chudé v Brně-Zábrdovicích (s V. Kubou)

1937–1939 administrativní a obytný dům První moravské spořitelny v Brně (s H. Blumem a O. Oplatkem)

1938 Moravská banka v Nymburku, RD v Kyjově

1938–1939 školy v Brně-Tuřanech, Brně-Starém Brně a Brně-Kohoutovicích

1939 nájemní dům v České Třebové, RD v Kyjově a Brně-Žabovřeskách

1939–1940 RD v Kyjově, ve Slavkově u Brna, Brně-Ivanovicích a Brně-Jundrově

1941 nájemní dům v Hranicích

1942 úprava radnice a muzea ve Velkém Meziříčí

1943 úprava interiérů zámku v Hranicích (s O. Oplatkem)

1946 Později realizované školy v Kyjově, Mistříně a Boršově

1946–1948 nájemní domy v Brně-Králově Poli (s J. Burešem, J. Krohou a V. Kubou)

a další stavby neuváděné, návrhy nerealizované, účasti na soutěžích i vypracování regulačních plánů obcí.

 

Foto: Archiv Muzea města Brna