Přeskočit na obsah

Granty

Informace o aktuálních grantových příležitostech.

Než se pustíte do psaní žádostí, položte si pět logických otázek, které Vám pomohou strukturovat si projektový záměr, posoudit jeho realističnost a konkurenceschopnost v rámci zvolené projektové výzvy.

Zaujala vás některá z výzev v grantovém newsletteru, vytipovali jste si dotační program v grantovém rozcestníku? Dříve než se pustíte do psaní projektové žádosti a naplňování všech formálních požadavků výzvy, zamyslete se, zda je vámi zamýšlený projekt obsahově zralý. Jinými slovy, že hlavní motivací není „jsou na to peníze, tak to zkusíme“, ale „mám tento a tento prospěšný záměr, na jehož realizaci potřebuji přibližně tolik a tolik peněz.“ Předejdete tak dvěma nepříjemnostem: Buď (pravděpodobněji) si toho všimnou také hodnotitelé a Vaši žádost nedoporučí k podpoře. Nebo to „vyjde“, ale pak budete mít na krku nedomyšlený projekt pro projekt, který Vám i cílovým skupinám může přinést víc starostí než užitku. Chcete tomu předejít? Než se pustíte do psaní žádostí, položte si pět logických otázek, které Vám pomohou strukturovat si projektový záměr, posoudit jeho realističnost a konkurenceschopnost v rámci zvolené projektové výzvy. Konkrétní požadavky a formuláře žádostí se v jednotlivých dotačních výzvách liší. Naprostá většina výzev (a hodnotitelů) však klade důraz na jasné popsání problému (co chci řešit), postupu (jak to chci řešit), výstupů (co v rámci projektu podniknu) a výsledků/řešení (jakého přínosu tím dosáhnu) ve vztahu k cílové skupině (pro koho to dělám) a na realistický harmonogram a rozpočet.

Zeptejte se tedy:

Jakému problému se chci věnovat a čím je významný?
Jaký bude konkrétní výstup?
Jak to řeší danou situaci?
Pro koho to děláme?
Kolik času to zabere a kdo to bude dělat?

Protože projektová žádost není slohové cvičení, odpovědi na tyto otázky by měly být stručné a jasné. Pro větší názornost uvádím konkrétní příklady. A protože odpovědi na tyto otázky píšete pro sebe, pište je běžným jazykem, a nebojte se být k sobě upřímní.