Přeskočit na obsah

Česká cena za architekturu

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů.

Snahou České komory architektů je prostřednictvím této soutěžní přehlídky propagovat a prezentovat kvalitní díla a zásahy člověka do krajiny a veřejného prostoru.

Soutěžní přehlídka Česká cena za architekturu je otevřena stavbám realizovaným na území ČR v posledních pěti letech. Přihlašování probíhá formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Ze všech přihlášených staveb mezinárodní porota vybere několik desítek děl do užšího výběru, tzv. nominované stavby. Z tohoto okruhu následně porota vybere 5 až 10 finalistů, z nichž se etabluje držitel hlavní ceny. Držitel hlavní ceny, finalisté a laureáti cen za výjimečný počin a ceny partnerů jsou představeni na slavnostním galavečeru.

Česká cena za architekturu je celoroční aktivita, v rámci ní jsou pořádány regionální přehlídky nominovaných staveb.