Přeskočit na obsah

ČKA k povinnosti projektování v BIM ve veřejných zakázkách

Kancelář České komory architektů je opakovaně upozorňována na veřejné zakázky na projektové služby, u nichž je podmínkou odevzdání dokumentace ve formátu BIM. Upozorňujeme na úskalí tohoto postupu. Vypracování projektové dokumentace metodou BIM (v některém ze softwarů, které zpracování umožňují) není dosud mezi autorizovanými architekty běžně rozšířené. Na vině je také dosud nedohodnutý formát společného datového prostředí a klasifikační systémy, které by měly být řešeny „zákonem o BIM“ a vyhláškami. MPO ČR chystá povinnost zadávání pro veřejné zadavatele pouze u nadlimitních zakázek. ČKA se spolu s ČKAIT a MMR ČR angažuje v procesu přípravy, aktuálně není jisté kdy a v jaké podobě bude daná povinnost uzákoněna. V současnosti nedoporučujeme veřejným zadavatelům objednávat projektové práce v informačním modelu stavby, není-li pro to zvláštní důvod. Informační model se sice v soukromém sektoru již v některých případech využívá, ale pouze pro pozemní stavby velkého rozsahu, kde se efekt projeví v přípravě staveb, při jejich realizaci a hlavně ve facility managementu v celém životním cyklu stavby. Podmínka zpracování zakázky v BIM v tuto chvíli radikálně omezuje okruh možných dodavatelů: převážnou většinu autorizovaných architektů předem vylučuje z účasti veřejnému zadavateli snižuje možnost nalézt pro jeho záměr ideální řešení.
Z výše uvedených důvodů považujeme požadavek na užití metody BIM v těchto případech za nepřiměřený a fakticky diskriminační.

V Praze 12. 10. 2020, Ing. arch. Jan Kasl, předseda ČKA