Přeskočit na obsah

Předseda ČKA

Předseda Komory je statutárním zástupcem Komory, zastupuje ji navenek, jedná jejím jménem a podepisuje dokumenty a smlouvy.

Předsedou ČKA je od dubna 2019 architekt Jan Kasl (*1951). Současně je členem pracovní skupiny ČKA pro legislativu. Komoru aktivně zastupuje v pracovních skupinách zapojených do procesu rekodifikace veřejného stavebního práva. Architekt Kasl se souběžně věnuje vlastní architektonické praxi. V minulosti byl aktivní v politické sféře, v letech 1998 až 2002 byl primátorem hlavního města Prahy. 

Předsedové ČKA od jejího vzniku:

Ing. arch. Jan Kasl - předseda ČKA 2019 - dosud

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. - předseda ČKA 2014–2019

Ing. arch. Petr Lešek - předseda ČKA 2014

Ing. arch. Josef Panna - předseda ČKA 2012–2014

Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana - předseda ČKA 2010–2011

Ing. arch. Dalibor Borák - předseda ČKA 2007–2009

Ing. arch. Petr Mráz - předseda ČKA 2001–2002

Ing. arch. Petr Bílek - předseda ČKA 1999–2000

doc. Ing. arch. Jan Štípek - předseda ČKA 1993–1998, 2003–2006