Přeskočit na obsah

Memoranda o spolupráci

Memoranda o spolupráci uzavřená Českou komorou architektů.

Dne 17. ledna 2024 uzavřely Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Účelem je předejít negativním rozhodnutím při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení výkonných orgánů státní památkové péče a také umožnit NPÚ se aktivněji podílet na vzniku nových architektonických a urbanistických hodnot.

Dne 8. ledna 2024 uzavřela ČKA se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu Memorandum o spolupráci.

Dne 28. listopadu 2023 uzavřela ČKA se Slovenskou komorou architektů Memorandum o vzájemné spolupráci.

Dne 1. března 2023 uzavřela ČKA s Taiwan National Association of Architects Memorandum o spolupráci.

Dne 12. ledna 2023 uzavřela ČKA s Královehradeckým krajem Memorandum o spolupráci.

Dne 1. prosince 2022 uzavřela ČKA společně s kolegy z ČKAIT Memorandum o spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice usilující o vznik profesní komory pečující o oblast geomatiky pod zákonem 200/1994 Sb. o zeměměřičství. Všechny tři subjekty podpisem memoranda stvrdily zájem o spolupráci zejména v oblastech územního plánování a tvorby krajiny, digitalizace stavebního řízení a BIM nebo řešení tématu garantovaných geodat.

V pondělí 20. července 2020 podepsala Česká komora architektů, Národní sportovní agentura, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a České vysoké učení technické v Praze Memorandum o spolupráci. Signatáři se zavázali k součinnosti v oblasti přípravy technokraticky objektivních materiálů, které budou Národní sportovní agentuře sloužit jako podklad pro rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.