Přeskočit na obsah

Teze k volbám

Teze ke komunálním, krajským, parlamentním a evropským volbám.

Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí pro komunální i pro sněmovní volby politickým stranám, hnutím, uskupením, jednotlivým kandidátům i široké veřejnosti několik témat důležitých pro rozvoj sídel, jejich architekturu, kvalitu vystavěného prostředí a udržitelný rozvoj. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány či navrhují stavby, ale pro všechny, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy všechny občany této země.

ČKA také upozorňuje v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu na několik témat, která souvisejí jak s péčí o kulturní prostředí České republiky, tak s jejím významem v rámci Evropské unie.

Teze k volbám