Přeskočit na obsah

Směřování ČKA - výsledky dotazníkového šetření

Dotazníková akce s cílem vyhodnotit aktivity ČKA z hlediska postoje členské základny.

Vážené členky, vážení členové České komory architektů,

jménem představenstva Komory děkuji Vám všem, kteří jste se letos v létě zapojili do dotazníkového šetření a věnovali se zamyšlení nad dalším směřováním ČKA. Vaše reakce jsou významným podnětem pro následné úvahy o rozvoji naší Komory.  Současně mne mrzí, že se do šetření nezapojilo více členek a členů. Z rozhovorů s Vámi je patrné, že jste mnozí nepovažovali za nutné se vyjadřovat k fungování Komory, neboť necítíte významné problémy.

Cílem dotazníku bylo jak zhodnocení dosavadní činnosti ČKA, tak sestavení priorit pro další roky.

Zveřejněním výstupů z dotazníků naše snaha nekončí, naopak, chceme se z kritických hodnocení poučit a diskutovat s Vámi o směřování Komory, i když mnohé z uvedených výhrad či námětů nevycházejí ze skutečnosti či vybočují ze zákonných možností ČKA a legislativního prostředí ČR.

Výstupy dotazníku stejně jako stanovisko ČKA k uvedeným závěrům jsou dostupné pod tímto odkazem po přihlášení členům ČKA.

Pokud si případně nejste jisti zákonnými povinnostmi Komory, pak podrobné informace naleznete na tomto odkazu.

Váš předseda


Jan Kasl