Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Česká komora architektů vyhlásila 25. října 2022 výsledky soutěžní přehlídky  DESET, v níž soutěžily stavby vzešlé z architektonických soutěží. Cílem soutěžní přehlídky je upozornit na architektonické soutěže jako na transparentní způsob hledání zpracovatele projektové dokumentace a na kvalitativní přínos takto vzniklých staveb pro společnost. Posuzována byla díla vzešlá z architektonických soutěží v období let 1993 až 2015.

Porota

Mgr. Vendula Hnídková,, Ph.D

Mgr. Vendula Hnídková,, Ph.D

Vendula Hnídková je historička architektury. Absolvovala dějiny umění na FF MU v Brně a doktorské studium na UMPRUM. V letech 2019–2020 přednášela na University of Birmingham, byla rovněž odbornou asistentkou na UMPRUM. Působí v Ústavu dějin umění AV ČR. Je autorkou řady knih a výstav.

doc. PhDr. Jana Tichá,, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Tichá,, Ph.D.

Teoretička a kritička architektury, zabývá se moderní a současnou architektonickou tvorbou. Šéfredaktorka nakladatelství Zlatý řez a stejnojmenného časopisu, zaměřeného na moderní a současnou architekturu. Autorka řady knižních publikací, překladatelka z angličtiny a editorka. Od roku 2015 působí na Ústavu teorie a dějin architektury ČVUT.

Mgr. Karolína Jirkalová

Mgr. Karolína Jirkalová

Novinářka, kritička a editorka se zaměřením na architekturu. Vystudovala bohemistiku na FF UK v Praze, v současnosti je doktorandkou teorie a dějin umění na pražské UMPRUM. Je redaktorkou časopisu Art+Antiques, podílela se na publikacích Architekti SIAL nebo Město mezi domy, byla editorkou výzkumného projektu Panelová sídliště v ČR jako součást městského životního prostředí.

Petr Volf

Petr Volf

Novinář a spisovatel Petr Volf se zabývá výtvarným uměním, architekturou a designem. V roce 1988 absolvoval žurnalistickou fakultu UK v Praze. Pracoval v deníku Mladá fronta a MF Dnes, kde vedl kulturní rubriku (199 –1992), časopisu Reflex a v Hospodářských novinách. Je autorem řady knih, recenzí, kritik a výstav o architektuře a současném umění.

Mgr. Rostislav Koryčánek

Mgr. Rostislav Koryčánek

Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě a sociologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2001 stál u zrodu časopisu ERA21, jehož byl šéfredaktorem. Zabývá se teorií a dějinami architektury. Působil jako ředitel Domu umění města Brna, je kurátorem a vedoucím Metodického centra CENS v Moravské galerii v Brně.

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura

Architekt, vyučující a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. V letech 2019–2021 byl předsedou Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru, nyní je jejím členem. Byl programovým ředitelem mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE. Působil jako šéfredaktor architektonického časopisu ERA21, nyní je členem jeho redakční rady.

prof. PhDr. Rostislav Švácha,, CSc.

prof. PhDr. Rostislav Švácha,, CSc.

Věnuje se především dějinám architektury 17.–21. století. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého (1971–1976), kde v roce 1977 získal doktorát za disertaci o Janu Santinim-Aichelovi. Od roku 1984 působí v Ústavu dějin umění AV ČR. Vyučoval na katedře dějin umění olomoucké univerzity, AVU v Praze a v Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. Je nositelem Ceny Ministerstva kultury ČR, ceny České komory architektů, Ceny Mezinárodního olympijského výboru, Palackého medaile, spolunositelem ceny Magnesia Litera. Působí též v občanských spolcích Klub Za starou Prahu a Za krásnou Olomouc.