Přeskočit na obsah

Novinky

Výměna razítek již od ledna

S účinností od 1. ledna 2024 dochází v autorizačním zákoně k řadě změn v oblasti oborů autorizací. S tím souvisí povinnost k výměně autorizačních razítek u architektů s autorizací A.0 (která nadále nebude existovat a její držitelé razítka obdrží razítka A.1, A.2 a A.3) a architektů s autorizací A.1 (kteří obdrží razítka A.1 a A.2).

Zprávy z legislativy

MMR, po konzultacích s oběma komorami v průběhu září a října, představilo 1. 12. návrh vyhlášky o dokumentaci staveb, která nahradí současnou vyhlášku č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po zapracování dalších připomínek ji počátkem ledna zašle do mezirezortního projednání. Účinná by měla být od 1. 7. 2024. MD ČR řeší samostatně vyhlášku pro dopravní stavby.

Doporučení ACE k soutěžím

Evropská rada architektů (Architect´s Council of Europe) podporuje vyhlašování architektonických soutěží a definuje několik doporučení v této oblasti.

Zemřel emeritní předseda ČKA Petr Mráz

Dne 26. listopadu 2023, krátce před 75. narozeninami, náhle zemřel Ing. arch. Petr Mráz, který byl počátkem milénia předsedou ČKA. V letech 1995, 2000 a 2003 byl členem představenstva. Patřil také mezi zakládající členy komory (číslo autorizace: 00008).

Ruth Schagemann opětovně zvolena prezidentkou ACE

Ve dnech 23. a 24. listopadu se v Bruselu a online konala valná hromada Evropské rady architektů (Architects’ Council of Europe).

Zemřel přerovský architekt Stanislav Žalud

Dne 14. listopadu 2023 zemřel architekt Stanislav Žalud. Patřil mezi zakládající členy České komory architektů (číslo autorizace: 00003). V letech 1992–1993 byl místopředsedou Stavovského soudu ČKA.

Zemřel profesor Josef Pechar

Architekt, historik a teoretik architektury a pedagog FA ČVUT v Praze profesor Josef Pechar zemřel v pátek 10. listopadu 2023. Příští rok by se dožil 90 let.

Lávka v Litomyšli vítěznou realizací České ceny za architekturu 2023

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) konaném ve Fóru Karlín a přenášeném živě na web ČT art byly ve čtvrtek 9. listopadu vyhlášeny výsledky 8. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů (ČKA).

Dům umění České Budějovice - oslovení primátorky města

Česká komora architektů sleduje situaci kolem Domu umění v Českých Budějovicích a oslovila primátorku města s výzvou k pečlivému zvážení, spolu s kolegy, prezentovaných postojů, kdy město podle dostupných informací nepočítá s realizací jeho rekonstrukce.

Povinnost proslunění bytů se z nových OTP vypouští

Po projednání nové vyhlášky o požadavcích na stavby v připomínkovém řízení došlo mimo jiné v reakci na připomínky ČKA k vypuštění požadavku na proslunění bytů. Povinnost navrhovat prosluněné pobytové místnosti by měla platit pouze pro stavby pro sociální služby a herny mateřských škol.

Architekt Miroslav Masák převzal od prezidenta republiky Medaili Za zásluhy 1. stupně

Architekt Miroslav Masák převzal v sobotu 28. října 2023 z rukou prezidenta republiky Petra Pavla státní vyznamenání, konkrétně Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury. Byl jedním z 62 oceněných, kteří svá vyznamenání převzali na slavnostní ceremonii, která probíhala ve Vladislavském sále Pražského hradu u příležitosti 105. výročí založení republiky.

Cena Ministerstva kultury pro architekta Jana Línka

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury získal v roce 2023 Jan Línek za celoživotní snahu o vytváření důstojného a přívětivého prostředí pro seniory.

Dánský urbanista Jan Gehl hovořil v pražském CAMPu o budoucnosti měst

V pondělí 16. října uspořádala Česká komora architektů (ČKA) v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) přednášku dánského architekta Jana Gehla, nazvanou „O budoucnosti měst“. Jan Gehl, světová hvězda urbanismu, se dlouhodobě věnuje udržitelnému rozvoji měst s důrazem na kvalitu života lidí. Následnou panelovou diskuzi vedl Adam Gebrian. Akce se uskutečnila za podpory developerské společnosti Corwin, která v Praze připravuje v spolupráci se společností Gehl Architects rozsáhlý projekt revitalizace industriálního brownfieldu.

Newsletter ACE září/ říjen 2023

Evropská rada architektů (ACE, angl. The Architects' Council of Europe) je evropská mezinárodní organizace architektů sdružující národní reprezentace profesních organizací, zajišťující zákonný výkon profese architekta, zejména jako svobodného povolání ze všech zemí Evropské unie.

New European Bauhaus Prizes 2024: přihlášky do 10. listopadu

Od 2. října se můžete zapojit do soutěže New European Bauhaus (NEB) Prizes 2024. V rámci letošního ročníku bude oceněno 20 inovativních projektů a konceptů, které v sobě zahrnují tři základní pilíře Nového evropského bauhausu: estetiku, udržitelnost a inkluzivitu.

Budoucnost bezbariérového užívání staveb

Součástí prováděcí vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu budou nově rovněž přirozeně začleněné požadavky na bezbariérové užívání staveb. Dochází přitom k rozdělení kompetencí mezi Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy, které by mělo ve vlastním předpisu řešit požadavky na dopravní stavby (tedy i veřejné prostranství a komunikace).

Vyhláška o technických požadavcích na výstavbu

V tomto týdnu vrcholí připomínkové řízení k předpisu zásadnímu pro činnost architektů a pro vznik kvalitního vystavěného prostředí, prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu. MMR vypořádává přes 1150 připomínek (ČKA jich vznesla 93).

Věra Machoninová slaví významné životní jubileum

Architekta Věra Machoninová, držitelka Pocty ČKA 2013, ale i mnoha dalších ocenění za svou tvorbu i postoje, slaví 27. září 2023 své 95. narozeniny.

Digi/BIM Day ČKA již v úterý 26. září

Předseda pracovní skupiny Digitalizace Aleš Marek spolu s ostatními členy PS vás provedou po „rozbouřeném moři“ současné digitalizace a podělí se s vámi o aktuální informace týkající se projektování metodou BIM.

Přehled informací o užívání autorizačních razítek ČKA od 1. 1. 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v autorizačním zákoně k řadě změn v oblasti oborů autorizací.

New European Bauhaus Prize 2023

22. června 2023 proběhlo v Bruselu slavnostní vyhlášení třetího ročníku Ceny Nový Evropský Bauhaus 2023.

Architekt Jan Línek slaví osmdesátiny

Architekt Jan Línek oslavil 22. srpna 2023 osmdesáté narozeniny. Patří mezi zakladatele České komory architektů (číslo autorizace 00018), v letech 1993–2002 byl členem představenstva Komory. Mezi jeho neznámější stavby patří např. Penzion pro seniory Hvězda nebo Domov sociální péče Hagibor a také řada domovů důchodců, které navrhli v sedmdesátých letech společně s Vlado Milunićem.

Festival New European Bauhaus 2024: výzva k podání přihlášek

Druhý ročník Festivalu New European Bauhaus (NEB) se bude konat ve dnech 18. - 20. dubna 2024, a to v Bruselu a na dalších místech v Evropě i mimo ni.

Rozsudek k licenci ze smlouvy o dílo k architektonické studii

Nejvyšší soud dne 6. 4. 2021 vydal pod sp. zn. 27 Cdo 2857/2019 rozsudek, ve kterém se zabýval užitím architektonické a urbanistické studie jejím objednavatelem, tedy jakými způsoby může objednatel studii jako autorské dílo použít na základě smlouvy o dílo. Rozhodnutí popisuje advokát JUDr. František Vyskočil, Ph.D., z advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři, a rovněž přidává svá doporučení k uzavírání takovýchto smluv.