Přeskočit na obsah

Novinky

Martin Rajniš oslavil osmdesátku

16. května 2024 oslavila 80. narozeniny nepřehlédnutelná osobnost české architektury – profesor Martin Rajniš. Byl spoluzakladatelem České komory architektů (číslo autorizace 00028). V letech 1993–1996 byl členem Stavovského soudu ČKA, v roce 2016 mu byla udělena Pocta ČKA.

Premiér Petr Fiala se setkal se zástupci profesních komor

Ve čtvrtek 16. května se ve Strakově akademii konalo třetí společné jednání premiéra Petra Fialy se zástupci třinácti profesních komor ČR. Českou komoru architektů zastupoval předseda představenstva Jan Kasl a 1. místopředsedkyně Markéta Zdebská.

OTTA (otevřený think tank architektů): Nový evropský Bauhaus již v úterý!

Evropskou unií již nějakou dobu rezonuje pojem Nový evropský Bauhaus / New European Bauhaus (NEB). Jde o kulturní a inovační platformu usilující o propojení kreativních oborů ve prospěch udržitelného rozvoje.

O Českou cenu za architekturu se letos uchází 307 realizací

„Letos se přihlásil druhý nejvyšší počet realizací, více přihlášených bylo jen v prvním ročníku.“

Kdo získá Poctu ČKA 2023?

Ocenění Pocta ČKA se uděluje osobnostem, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury, může být uděleno rovněž in memoriam. Letos bude ocenění předáno 27. června 2024 v rámci nominačního večera České ceny za architekturu v Holešovické tržnici.

Evropský Bauhaus: Aktivovat

Ekologická transformace nesmí být pouze prázdná fráze, ale cesta ke zlepšení každodenního života. Nový evropský Bauhaus (NEB) je kreativní iniciativa, která hledá konkrétní řešení, jak dosahovat cílů Zelené dohody pro Evropu. Témata NEB rezonovala 15. dubna na setkání v pražském CAMPU, jehož se za Českou komoru architektů účastnil Petr Lešek a Karel Bařinka.

Miese van der Rohe Award 2023 získal pavilon Technické univerzity v německém Braunschweigu

Ve čtvrtek 25. dubna byl zveřejněn vítěz Miese van der Rohe Award, jehož porotci vybrali z pěti finalistů. Autoři vítězné realizace, Gustav Düsing a Max Hacke, jsou přitom nejmladšími architekty, kteří toto ocenění získali.

Autorizované architekty bude i nadále zastupovat Jan Kasl

Představenstvo České komory architektů (ČKA) na svém prvním zasedání po volbách, konaných 20. dubna na valné hromadě, zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. První místopředsedkyní se stává Markéta Zdebská, druhým místopředsedou byl zvolen Petr Lešek.

Valná hromada ČKA 2024

V sobotu 20. dubna 2024 proběhla na Fakultě architektury ČVUT v Praze XXXI. valná hromada České komory architektů.

NEB ve střední Evropě

Představitelé České komory architektů, přesněji řečeno 1. místopředseda představenstva Petr Lešek a předseda pracovní skupiny věnující se zahraničním aktivitám Pavel Martinek, se zúčastnili diskuzního fóra propojující partnery a příznivce iniciativy New European Bauhaus (NEB). Na akci, která se konala 12. dubna v Bratislavě, byli přítomni aktéři NEBu z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Rakouska.

Představujeme porotce 9. ročníku České ceny za architekturu

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna.

Na podání přihlášek do České ceny za architekturu 2024 už zbývá jen pár dní!

Přihlašování realizací do 9. ročníku České ceny za architekturu bude možné pouze do pondělní půlnoci, resp. do 15. dubna ve 23.59.

Veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů

Dne 2. dubna byla spuštěna veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů.

Nová publikace ACE – Politiky architektury v Evropě

Evropská rada architektů (Architect’s Council of Europe – ACE) vydala s podporou programu Creative Europe EU novou knihu, která představuje výsledky panevropského průzkumu evropských politik architektury.

Hlasujte o vítězných projektech ceny NEB 2024

Na festivalu, který proběhne 9. až 13. dubna 2024 v Bruselu, budou mj. uděleny ceny New European Bauhaus Prizes 2024.

Setkání se studenty architektury

V pátek 15. března proběhlo na půdě České komory architektů neformální setkání pěti zástupců Komory se studenty posledních ročníků všech fakult architektury v ČR.

Reakce Evropské rady architektů na schválení směrnice o energetické náročnosti budov Evropským parlamentem

V úterý 12. března Evropský parlament oficiálně přijal dohodu dosaženou s Radou EU týkající se revize směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).

Adapterra Awards 2024

Soutěž Adapterra Awards hledá a oceňuje projekty, které pomáhají přizpůsobit budovy, města a krajinu na sucho, přehřívání, přívalové deště a další dopady klimatické změny.

Zřízení profesních datových schránek

Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi přinesla od 1. ledna 2024 povinnost zřídit hromadně profesní datové schránky pro autorizované architekty.

Elektronické razítko – povinně od července 2024?

Jedním z hlavních kamenů rekodifikace stavebního práva je digitalizace stavebního řízení, s níž souvisí přechod na užívání elektronických autorizačních razítek (EAR).

Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví

Výrobci a dodavatelé dřevostaveb považují stávající požadavky na požární bezpečnost dřevostaveb, zejména na odstupové vzdálenosti a nízkou maximální výšku, za neadekvátní a omezující. Dle tohoto názoru současné předpisy a technické normy neúměrně zvyšují nároky na plochu pozemku a dřevostavby jsou z tohoto důvodu nahrazovány jinými typy staveb.

Rozvoj nabíjecí sítě EV

Rozvoj elektromobility začíná vstupovat do života běžných občanů a nese s sebou i některé problémy, na které je nezbytné reagovat. Zřejmá je potřeba rozvoje infrastruktury, včetně nabíjecích stanic.

Vyhlašujeme nový ročník České ceny za architekturu

Od pondělí 26. února od 19:00 je otevřeno přihlašování realizací do České ceny za architekturu 2024.

Vyjádření ČKA k uvádění autorství ve vztahu architektonickým autorským dílům

Správné uvádění autorů na projektové dokumentaci, při webové prezentaci, ale i v souvislosti s realizovanými stavbami, je častým námětem dotazů architektů.