Přeskočit na obsah

Novinky

A.I. Call for research experts and young talents

ACE vyhlašuje otevřenou výzvu k podání návrhů na výzkum umělé inteligence v architektuře.

Lednový newsletter ČKA

Zajímavosti ze světa architektury

Změny ve sjednávání licenční odměny

Na počátku ledna vstoupila v účinnost úprava občanského zákoníku v § 2374, která se týká způsobu sjednávání licenční odměny. Novelizace, k níž došlo v souvislosti s transpozicí směrnic v oblasti autorského práva, byla iniciována poslaneckým pozměňovacím návrhem a přináší nový princip sjednávání odměny za poskytnutí licence v licenční smlouvě. Uvádí, že odměna může být stanovena pevnou částkou pouze v odůvodněných případech a s ohledem na zvláštnosti jednotlivých odvětví. Čtěte dál po rozkliknutí zde.

Záznam diskuze OTTA k architektonickým soutěžím

Pro všechny, kteří nestihli diskuzi OTTA k architektonickým soutěžím konanou v úterý 24. ledna, přinášíme záznam celé debaty.

Hlaste své projekty do Holcim Award

Spolupráce kraje a České komory architektů podpoří kvalitnější architekturu v regionu

Královéhradecký kraj a Česká komora architektů uzavřely dohodu posilující vzájemnou spolupráci při propagaci architektury a realizování kvalitních návrhů staveb ve veřejných zakázkách. Vedení kraje bude zadávat své stavební investice častěji prostřednictvím architektonické soutěže, připravuje vznik centra pro architekturu a nabídne i metodickou pomoc městům a obcím v regionu.

ČKA k problematice regulace služeb airbnb

Airbnb, které je jednou z největších platforem pro zprostředkování krátkodobého ubytování, se v Česku rozšiřuje přibližně od roku 2010. Vzhledem k popularitě služby se jedná o jev s nezanedbatelnými společenskými dopady.

Lednový newsletter UIA

V lednovém newsletteru UIA najdete mnoho zajímavých informací.

Přijatý pracovní plán EU pro kulturu na období 2023–2026

Rada ministrů kultury EU přijala 29. listopadu usnesení o pracovním plánu EU pro kulturu na období 2023-2026.

Dotazník - vady v úřední činnosti

Spolupracujeme s Kanceláří veřejného ochránce práv na strategii, jak zlepšit spolupráci s (nejen) stavebními úřady.

Československý BLOK architektů a výtvarníků udělil Ceny Vladimíra Karfíka za období 2019/2021

13. prosince 2022, v obřadní síni radnice města Zlína od F. L. Gahuru, byly slavnostně předány Ceny Vladimíra Karfíka. Uděluje je s tříletou periodicitou československý spolek BLOK architektů a výtvarníků/architektů a výtvarníků, založený po sametové/něžné revoluci přáteli architekty z obou stran řeky Moravy, jejichž díla byla výrazná navzdory normalizačnímu režimu, který je tlačil do pozadí. Cena, pojmenovaná na počest tvorby a života jejího prvního čestného nositele, se tradičně předávala s podporou města, se kterým je Vladimír Karfík a jeho architektura ikonicky spojena. Laureáty ceny se v minulosti stalo 33 osobností československé architektury, mezi nimi například. Karel Prager, zakladatel a první předseda BLOKu, Štefan Světko, Alena Šrámková, Víra Mecková, Josef Pleskot, Vladimír Dedeček a další.

Konference Architecs for Innovation – zpráva Pavla Martinka

V listopadu proběhla v Bruselu konference o umělé inteligenci architektuře, která vznikla v rámci pracovní skupiny Practice committee. Podíleli se na ní zejména Pavel Martinek a Diego Zoppi.

Přihlaste svůj projekt do soutěže o Ceny NEB

Evropská komise otevřela třetí ročník Cen Nového evropského Bauhausu.

OTTA Standardy služeb krajinářského architekta

Dne 10. listopadu 2022 se uskutečnil dlouho připravovaný otevřený think-tank na téma definice profese krajinářského architekta, standardy jeho služeb a další témata, která s tímto oborem souvisí. Události, kterou měla pod patronátem pracovní skupina krajinářská architektura, se účastnilo na 21 účastníků na místě a 50 online, čímž se akce zařadila mezi nejnavštěvovanější OTTA od doby vzniku diskusí tohoto formátu.

Memorandum o spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice

ČKA společně s kolegy z ČKAIT uzavřela Memorandum o spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice usilující o vznik profesní komory pečující o oblast geomatiky pod zákonem 200/1994 Sb. o zeměměřičství.

Setkání profesních komor 2022

Každoroční setkání a jednání profesních komor vzniklých ze zákona pořádala letos 7. prosince Česká stomatologická komora v Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Tatiana Uhríková vítězkou Přehlídky diplomových prací

Tatiana Uhríková z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně se stala vítězkou 23. ročníku Přehlídky diplomových prací.

ČKA a Pro Bono

V říjnu jsme uspořádali diskusní setkání OTTA na téma Architektura jako poslání. Jako panelisté se zúčastnili Jana Kostelecká, Jan Kasl, Petr Lešek, Lukáš Janáč a on-line z Austrálie Jiří Lev. Debatéři se shodli, že poslání architekta je nejen stavět kvalitní stavby, ale především komunikovat a šířit architektonická témata.

Postřehy z Valné hromady ACE

V Bruselu se 25. listopadu po necelých dvou letech online schůzek sešla fyzicky Valná hromada Evropské rady architektů (ACE), a to téměř v úplném složení. Předcházela jí konference Architects for Inovation věnovaná uplatnění umělé inteligence (AI) v navrhování staveb. Za ČKA se oba dny účastnili Pavel Martinek, předseda pracovní skupiny ACE Practice committee, který konferenci připravoval, Jan Kasl a Petr Lešek. Protože původně byla konference a VH ACE plánována do Prahy, ale z důvodů množství akcí v rámci předsednictví se nepodařilo zajistit na tento termín vhodné prostory, dostala ČKA šanci se představit a uspořádat koktail pro účastníky. Jan Kasl zároveň evropským kolegům architektům představil jak aktuální Českou cenu za architekturu, tak výsledky soutěžní přehlídky realizací z architektonických soutěží DESET. Petr Lešek na závěr jednání VH prezentoval Pražskou Chartu k tématu poválečné obnovy Ukrajiny, která je jedním z výstupů nedávné pražské konference evropských politik architektury ECAP.

Městské bydlení - exkurze do norského Osla

Složení účastníků bylo pestré. Kromě architektů zahrnovalo odborníky z oblasti kunsthistorie, sociologie a ekonomie, kteří pracují ve státní správě, na univerzitách i v soukromém sektoru. Právě tento interdisciplinární mix mi přijde velmi vhodný pro možnost reálného dopadu nabytých zkušeností.

Dotazník ACE k genderové rovnosti

Evropská rada architektů (Architect´s Council of Europe) a její pracovní skupina ACE Women in Architecture se chystá vydat sadu doporučení na podporu genderové rovnosti, rozmanitosti a začlenění do profese architekta.

Výsledky 7. ročníku České ceny za architekturu

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu konaném ve Foru Karlín a přenášeném živě na web ČT art byly v úterý 8. listopadu vyhlášeny výsledky 7. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů.

Zemřel architekt Josef Kiszka

V sobotu 29. října zemřel v Havířově doc. Ing. arch. Josef Kiszka.

Ohlédnutí za konferencí ECAP

V dnech 11. a 12. října proběhla v Praze v rámci českého předsednictví konference evropských politik architektury ECAP. Pořádalo ji Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Českou komorou architektů.