Přeskočit na obsah

Novinky

Realizace do Ročenky české architektury 2025

Jste hrdí na svoji realizaci dokončenou v roce 2023 či letos? Nebo Vás zaujal projekt některého z kolegů? Navrhněte jej do Ročenky české architektury pro rok 2025. Sestavovat ji bude Markéta Zdebská.

Kreativní vouchery 2024

Kreativní vouchery jsou dotačním nástrojem, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími.

Claude Parent Prize 2024

École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier (ENSAM) a Archives Claude Parent vyhlásili první ročník mezinárodní ceny Clauda Parenta za transgresivní architekturu.

ČKA a NPÚ uzavřely memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Účelem je předejít negativním rozhodnutím při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení výkonných orgánů státní památkové péče a také umožnit NPÚ se aktivněji podílet na vzniku nových architektonických a urbanistických hodnot.

Zemřel Ivo Oberstein

Dne 6. ledna 2024 odešel významný český architekt, urbanista a pedagog Ivo Oberstein. Mezi jeho zásadní projekty patří řešení sídlišť Jihozápadního Města v Praze 13 – Nové Butovice, Lužiny, Stodůlky a Centrálního parku. Patřil mezi zakládající členy České komory architektů (číslo autorizace 00184).

Reakce na mediální vyjádření prof. Rostislava Šváchy k soutěžnímu dialogu "Nový Hlavák"

Článek „Na konci roku 2023 se zpečetil osud čtyř pražských památek. Hrozí, že půjdou k zemi“ obsahuje několik nepřesností ve vztahu k architektonickým soutěžím, které jako Česká komora architektů považujeme za vhodné uvést na pravou míru.

Program Living Spaces: Studijní cesty po Evropě

Evropský program Living Spaces vyhlásil první výzvu pro ty, kteří mají zájem nahlédnout do praxe měst a regionů, které úspěšně implementovaly politiku architektury a projekty směřující k vytvoření kvalitního životního prostředí.

Dotace až 400 tisíc korun na architektonické a urbanistické soutěže

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Pro obce v ní vyčlenilo celkem 5 milionů korun. Maximální výše dotace je 400 tisíc korun.

Architektura a urbanismus ve vzdělávání dětí

Komora chce v příštím roce posílit aktivity na poli vzdělávání dětí v oblasti architektury a urbanismu. V návaznosti na to hledáme architekty a architektky, kteří se vzdělávání nejmladší generace již věnují anebo do budoucna věnovat chtějí. Cílem je vytvořit databázi proškolených odborníků, kteří ve spolupráci s pedagogy pomohou vytvářet synergii mezi teorií a praxí, otevírat nové obzory pro žáky a přispívat k jejich celkovému rozvoji.

Projektování dřevostaveb nad 12 metrů

Komora se v letošním roce zabývala možností navrhování dřevostaveb nad 12 m požární výšky, jak předepisuje technická norma.

PF 2024

Stanovisko ČKA k uskutečněnému soutěžnímu dialogu "Nový Hlavák"

Česká komora architektů v reakci na probíhající živou diskuzi ke zveřejněným výsledkům architektonické soutěže „Nový Hlavák“ vydává stanovisko, ve kterém rekapituluje základní fakta týkající se dané veřejné zakázky: Soutěž byla konzultována s pracovní skupinou Soutěže Představenstva ČKA a obdržela standardní potvrzení o regulérnosti, tedy stvrzení, že soutěžní podmínky jsou v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Součástí procesu vydání potvrzení regulérnosti není posouzení soutěžního zadání, za které nese odpovědnost zadavatel a následně i porota.

Prosincový newsletter ACE

V aktuálním newsletteru Evropské rady architektů (ACE) se dozvíte spoustu zajímavých informací.

Zemřel Jaroslav Drápal

V pondělí 4. 12. zemřel ve věku 89 let dlouholetý pedagog FA VUT doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. Na brněnské fakultě architektury působil neuvěřitelných 62 let a do výuky se aktivně zapojoval do posledních dnů svého života. Jeho invenční pedagogické přístupu a příkladné životní zásady ovlivnily a nasměrovaly celou řadu vynikajících českých architektů.

Výměna razítek již od ledna

S účinností od 1. ledna 2024 dochází v autorizačním zákoně k řadě změn v oblasti oborů autorizací. S tím souvisí povinnost k výměně autorizačních razítek u architektů s autorizací A.0 (která nadále nebude existovat a její držitelé razítka obdrží razítka A.1, A.2 a A.3) a architektů s autorizací A.1 (kteří obdrží razítka A.1 a A.2).

Zprávy z legislativy

MMR, po konzultacích s oběma komorami v průběhu září a října, představilo 1. 12. návrh vyhlášky o dokumentaci staveb, která nahradí současnou vyhlášku č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po zapracování dalších připomínek ji počátkem ledna zašle do mezirezortního projednání. Účinná by měla být od 1. 7. 2024. MD ČR řeší samostatně vyhlášku pro dopravní stavby.

Doporučení ACE k soutěžím

Evropská rada architektů (Architect´s Council of Europe) podporuje vyhlašování architektonických soutěží a definuje několik doporučení v této oblasti.

Zemřel emeritní předseda ČKA Petr Mráz

Dne 26. listopadu 2023, krátce před 75. narozeninami, náhle zemřel Ing. arch. Petr Mráz, který byl počátkem milénia předsedou ČKA. V letech 1995, 2000 a 2003 byl členem představenstva. Patřil také mezi zakládající členy komory (číslo autorizace: 00008).

Ruth Schagemann opětovně zvolena prezidentkou ACE

Ve dnech 23. a 24. listopadu se v Bruselu a online konala valná hromada Evropské rady architektů (Architects’ Council of Europe).

Zemřel přerovský architekt Stanislav Žalud

Dne 14. listopadu 2023 zemřel architekt Stanislav Žalud. Patřil mezi zakládající členy České komory architektů (číslo autorizace: 00003). V letech 1992–1993 byl místopředsedou Stavovského soudu ČKA.

Zemřel profesor Josef Pechar

Architekt, historik a teoretik architektury a pedagog FA ČVUT v Praze profesor Josef Pechar zemřel v pátek 10. listopadu 2023. Příští rok by se dožil 90 let.

Lávka v Litomyšli vítěznou realizací České ceny za architekturu 2023

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) konaném ve Fóru Karlín a přenášeném živě na web ČT art byly ve čtvrtek 9. listopadu vyhlášeny výsledky 8. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů (ČKA).

Dům umění České Budějovice - oslovení primátorky města

Česká komora architektů sleduje situaci kolem Domu umění v Českých Budějovicích a oslovila primátorku města s výzvou k pečlivému zvážení, spolu s kolegy, prezentovaných postojů, kdy město podle dostupných informací nepočítá s realizací jeho rekonstrukce.

Povinnost proslunění bytů se z nových OTP vypouští

Po projednání nové vyhlášky o požadavcích na stavby v připomínkovém řízení došlo mimo jiné v reakci na připomínky ČKA k vypuštění požadavku na proslunění bytů. Povinnost navrhovat prosluněné pobytové místnosti by měla platit pouze pro stavby pro sociální služby a herny mateřských škol.