Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Novinky

Setkání profesních komor 2022

Každoroční setkání a jednání profesních komor vzniklých ze zákona pořádala letos 7. prosince Česká stomatologická komora v Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Tatiana Uhríková vítězkou Přehlídky diplomových prací

Tatiana Uhríková z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně se stala vítězkou 23. ročníku Přehlídky diplomových prací.

ČKA a Pro Bono

V říjnu jsme uspořádali diskusní setkání OTTA na téma Architektura jako poslání. Jako panelisté se zúčastnili Jana Kostelecká, Jan Kasl, Petr Lešek, Lukáš Janáč a on-line z Austrálie Jiří Lev. Debatéři se shodli, že poslání architekta je nejen stavět kvalitní stavby, ale především komunikovat a šířit architektonická témata.

Postřehy z Valné hromady ACE

V Bruselu se 25. listopadu po necelých dvou letech online schůzek sešla fyzicky Valná hromada Evropské rady architektů (ACE), a to téměř v úplném složení. Předcházela jí konference Architects for Inovation věnovaná uplatnění umělé inteligence (AI) v navrhování staveb. Za ČKA se oba dny účastnili Pavel Martinek, předseda pracovní skupiny ACE Practice committee, který konferenci připravoval, Jan Kasl a Petr Lešek. Protože původně byla konference a VH ACE plánována do Prahy, ale z důvodů množství akcí v rámci předsednictví se nepodařilo zajistit na tento termín vhodné prostory, dostala ČKA šanci se představit a uspořádat koktail pro účastníky. Jan Kasl zároveň evropským kolegům architektům představil jak aktuální Českou cenu za architekturu, tak výsledky soutěžní přehlídky realizací z architektonických soutěží DESET. Petr Lešek na závěr jednání VH prezentoval Pražskou Chartu k tématu poválečné obnovy Ukrajiny, která je jedním z výstupů nedávné pražské konference evropských politik architektury ECAP.

Městské bydlení - exkurze do norského Osla

Složení účastníků bylo pestré. Kromě architektů zahrnovalo odborníky z oblasti kunsthistorie, sociologie a ekonomie, kteří pracují ve státní správě, na univerzitách i v soukromém sektoru. Právě tento interdisciplinární mix mi přijde velmi vhodný pro možnost reálného dopadu nabytých zkušeností.

Dotazník ACE k genderové rovnosti

Evropská rada architektů (Architect´s Council of Europe) a její pracovní skupina ACE Women in Architecture se chystá vydat sadu doporučení na podporu genderové rovnosti, rozmanitosti a začlenění do profese architekta.

Výsledky 7. ročníku České ceny za architekturu

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu konaném ve Foru Karlín a přenášeném živě na web ČT art byly v úterý 8. listopadu vyhlášeny výsledky 7. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů.

Zemřel architekt Josef Kiszka

V sobotu 29. října zemřel v Havířově doc. Ing. arch. Josef Kiszka.

Ohlédnutí za konferencí ECAP

V dnech 11. a 12. října proběhla v Praze v rámci českého předsednictví konference evropských politik architektury ECAP. Pořádalo ji Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Českou komorou architektů.

Soutěžení přehlídka DESET: Představujeme nejlepší realizace vzniklé z architektonických soutěží

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila výsledky soutěžní přehlídky nazvané DESET, v níž soutěžily stavby vzešlé z architektonických soutěží. Soubor dvou desítek nejzdařilejších staveb vybrala porota složená z předních teoretiků a kritiků architektury (Vendula Hnídková, Karolina Jirkalová, Rostislav Koryčánek, Osamu Okamura, Rostislav Švácha, Jana Tichá a Petr Volf). Cílem soutěžní přehlídky je upozornit na architektonické soutěže jako na transparentní způsob hledání zpracovatele projektové dokumentace a na kvalitativní přínos takto vzniklých staveb pro společnost. Posuzována byla díla vzešlá z architektonických soutěží organizovaných v období let 1993 a 2015.

Přednášky z mezinárodní konference Standardy architektonických služeb a honoráře

Chorvatská komora architektů pořádala ve dnech 13. a 14. října 2022 v Záhřebu mezinárodní konferenci na téma Standardy architektonických služeb a honoráře (Scope of Architectural Services and Fees).

Projekt BUSGoCircular

Ve dnech 18. – 19. ledna 2023 proběhne na Fakultě stavební ČVUT v Praze Train-the-Training programu BUSGoCircular.

Newsletter UIA

Aktuální novinky z Mezinárodní unie architektů.

Hlastujte v soutěži Adapterra Awards už jen do 15. října

Který z projektů je lépe připravený na vedro, sucho, lijáky nebo energetickou soběstačnost? Hlasujte online a udělte cenu veřejnosti.

Pojištění projektu při pozastavení zakázky

V souvislosti s nepředvídatelnou ekonomickou situací, cenou stavebních materiálů a dalšími faktory dochází v poslední době k nadprůměrnému počtu případů pozastavení stavebních zakázek. To může být velmi nepříjemné pro architekty, neboť vedle ztráty očekávaných příjmů je to mnohdy spojeno s nutností udržovat po celou dobu pozastavení pojištění sjednané ve vztahu ke konkrétnímu projektu. Architektovi tím mohou vznikat nepředvídatelné náklady na udržení pojištění v platnosti.

Aktualizace Politiky architektury

V srpnu 2022 se ČKA v mezirezortním připomínkovém řízení vyjadřovala k aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury (PASK) vydávané MMR. Výsledná podoba dokumentu bude prezentována na říjnové Konferenci k politikám architektury a stavební kultury ECAP. Aktualizovaná politika bude platit 5-6 let (podle výsledku připomínkového řízení) a pevně doufáme, že ji nestihne osud její dosavadní (historicky první) verze. Ta bohužel převážně „zůstala v šuplíku“ Úřadu vlády a MMR a na stav vystavěného prostředí u nás neměla téměř žádný dopad.

Archiv časopisu ERA21 pro členy ČKA zdarma

Časopis ERA21 nabízí všem členům České komory architektů exkluzivní přístup do svého digitálního archivu, nově doplněného o všechny ročníky 2008–2021.

Architekt obci 2022 - Daria Balejová a Řevnice

Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se stala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech převzal dne 21. 9. 2022 starosta Tomáš Smrčka. Paní architektce gratulujeme!

Sborník ceny Víta Brandy 2022

Sborník ceny Víta Brandy 2022 představuje nejlepší proměny veřejného prostoru z posledních let. Partnerství pro městskou mobilitu vydalo reprezentativní sborník nominovaných projektů Ceny Víta Brandy 2022, v němž představuje nejlepší proměny veřejného prostoru v českých a slovenských městech. Dobře pohybovat a žít se dá i ve městech, jak nám ukazují vítězné realizace. Symbolicky tato publikace vychází přesně v termínu Mezinárodního dne bez aut (22. září).

Odešel Vlado Milunić

Přední český architekt chorvatského původu Vlado Milunić zemřel po dlouhé nemoci 17. září 2022. Proslavila jej dekonstruktivistická budova Tančícího domu v Praze, kterou navrhl s Frankem O. Gehrym. Na kontě má ale desítky dalších staveb a návrhů. Aktivně se zapojoval do diskusí o podobě pražských sídlišť i výstavbě mrakodrapů, stejně jako do kritiky současné morálky. V letech 2010–2013 byl členem představenstva ČKA.

Teze ČKA ke komunálním volbám

Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí pro komunální volby politickým stranám, hnutím, uskupením, jednotlivým kandidátům i široké veřejnosti několik témat důležitých pro rozvoj sídel, jejich architekturu, kvalitu vystavěného prostředí a udržitelný rozvoj. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány či navrhují stavby, ale pro všechny, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy všechny občany této země.

Zemřel krajinářský architekt Ivar Otruba

Ve středu 31. srpna 2022 zemřel ve věku 89 let prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., přední osobnost české krajinářské architektury.

Letní dvojčíslo newsletteru ČKA

V letním dvojčísle newsletteru ČKA se dozvíte mnoho zajímavého ze světa architektury.

Postoj ČKA: Věcná novela stavebního zákona ke zlepšení situace v povolování staveb nepřispěje

Projednávaná věcná novela Nového stavebního zákona (NSZ) představuje podle České komory architektů (ČKA) spolu s návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES) významný krok zpět v procesu rekodifikace stavebního práva.