Přeskočit na obsah

Setkání se studenty architektury

V pátek 15. března proběhlo na půdě České komory architektů neformální setkání pěti zástupců Komory se studenty posledních ročníků všech fakult architektury v ČR.

18. 3. 2024

Hlavním motorem setkání, jež iniciovala členka představenstva a předsedkyně pracovní skupiny Celoživotní vzdělávání Markéta Zdebská, bylo navázání kontaktu s nejmladší skupinou budoucích architektů. Mezi zúčastněnými byli i zástupci studentských univerzitních spolků a jak sami potvrdili, bylo to i jejich první společné setkání.

V přátelském a neformálním duchu u kulatého stolu zúčastnění probírali témata, jež se týkají výkonu profese architekta včetně pozice a hlavního poslání Komory. Zajímalo nás, co by budoucím architektům mohlo pomoci v přípravě na budoucí členství v ČKA. Studenti sdíleli své zkušenosti z praxe, otevřeli otázku oceňování začínajících architektů a projevili zájem účastnit se seminářů či školení.

Je skvělé, že se podařilo učinit první krok vedoucí k propojení různých generací architektů. Debata byla obohacující pro všechny zúčastněné a již nyní se těšíme na další společná setkání.