Přeskočit na obsah

Zahraniční spolupráce

Vztahy se zahraničními silnými partnery jsou pro Komoru obzvlášť důležité a ve své agendě této otázce přikládá nemalou váhu. ČKA spolupracuje či sleduje činnost několika zahraničních organizací, mezi něž patří např. Evropská rada architektů (ACE), Evropská síť příslušných orgánů v architektuře (ENACA), Evropské fórum politik architektury (EFAP) či Mezinárodní unie architektů (UIA).

V současně době je ČKA aktivním členem ACE a ENACA.

Zároveň ČKA spolupracuje se zahraničními Komorami, a to především se Slovenskou komorou architektů.

Mezinárodní spolupráce je v gesci pracovní skupiny ČKA Zahraniční aktivity.

Evropská rada architektů (ACE – Architect´s Council of Europe)

ace_logo.png

Byla založená v Trevisu (Itálie) dne 11. května 1990 sloučením bývalého Kontaktního výboru architektů sjednocené Evropy (Liaison Committee of the Architects of the United Europe – CLAEU) a bývalé Rady evropských architektů (CEA). Od té doby se Rada stabilně vyvíjí a naplňuje stanovené cíle a úkoly. Struktura ACE je navržena tak, aby udržovala a zabezpečovala vysokou úroveň efektivnosti v oblasti evropské architektonické a profesní politiky.

ČKA v ACE působí od roku 1999 (statut pozorovatele, od roku 2003 je aktivním členem) a pravidelně na její zasedání vysílá odborníky z orgánů Komory. Pro efektivnější spolupráci s tímto důležitým orgánem ČKA v rámci pracovní skupiny Zahraniční aktivity stanovila tzv. ACE tým zaměřený na prosazování standardů výkonů, legislativy a architektonických soutěží.

V lednu 2021 Představenstvo ČKA jmenovalo do Pracovní skupiny ACE pro soutěže a veřejné zakázky architekta Igora Kovačeviće.

Seznam členů ACE

Tiskové zprávy ACE

Kontakt:
www.ace-cae.eu
Generální sekretariát ACE
Rue Paul Emile Janson, 29
B-1050 Brusel
Belgie
Tel. : + 32 2 543 11 40
Fax : + 32 2 543 11 41

Evropská rada architektů (ACE), historie, strategie 2022-2025, oblasti činnosti a další

ENACA - Evropská síť příslušných orgánů v architektuře

Úloha: Síť ENACA si navzájem vyměňuje informace o zákonech, postupech a normách při registraci architektů v rámci EU/EHS+Švýcarska. Zaměřuje se na odbornost administrativní spolupráce a nesnaží se diktovat jak mají jednotlivé příslušné orgány postupovat při výkonu svých zákonných povinností a zodpovědností na národní úrovni.

Cíle: ENACA je dobrovolná iniciativa některých institucí zodpovědných za architekty, s cílem pomoci si navzájem při implementaci Směrnice 2005/36/ES. Směrnice vyžaduje administrativní spolupráci mezi členskými státy EU/EHS při registracích architektů a jiných odborníků, kteří žádají o uznání své kvalifikace s cílem autorizovat se dle zákonů hostitelské země.

Struktura: Vzdělávání jako samotné spektrum činností architekta není v EU sjednoceno. Proto není cílem vytvořit systém, který by unifikoval vzdělávací systémy napříč Evropou. Právě naopak. Akceptování národních specifik, respektování zásady proporciality a subsidiarity vytváří prostor pro přirozenou a historicky opodstatněnou rozmanitost architektonické tvorby v Evropě. Ani při vytváření nové evropské legislativy nebylo úmyslem zákonodárců na této skutečnosti něco měnit. Na druhé straně, z této různorodosti vyplynula potřeba příslušných orgánů v architektuře, aby si už od začátku transpozice kvalifikační směrnice vytvořily, která by sloužila jako komunikační platforma pro výměnu zkušeností a která by zjednodušovala administrativní spolupráci a připomínkování legislativy.

Z těchto důvodů vznikla v roce 2006 Evropská síť příslušných orgánů v architektuře – ENACA, kde je ČKA členem. Mezi hlavní představitele ENACA patří Toal O´Muiré (RIAI – Královský institut architektů Irska), Wolfgang Haack (Komora architektů a urbanistů Hessenska) a Olga Miháliková (Slovenská komora architektů), která nyní ENACA předsedá.

Více informací

VISEGRÁDSKÁ 4

Skupina architektonických institucí zemí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska.

Setkání Komor a Spolku architektů států V4  v roce 2018

Česká komora architektů uspořádala ve dnech 15. a 16. února 2018 již čtvrté setkání iniciativy středoevropských architektonických komor. Tématem letošního jednání uskutečněného v konferenčním sále Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně byla politika architektury.
Vedle zástupců architektonických komor visegrádské čtyřky - České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska, se jednání účastnili také hosté zastupující estonskou komoru architektů a rakouskou nadaci architektů. Doplnili je delegáti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva kultury, do jejichž agendy spadá i naplňování politiky architektury. Účastníci dvoudenního setkání si vyměnili informace o stavu v dané oblasti ve svých zemích, ale v přehledu i v rámci celé Evropy, a následně diskutovali své praktické zkušenosti. Tématem rozhovoru byla i v lednu přijatá davoská deklarace evropských ministrů kultury.

Prezentace ze setkání Komor a Spolku architektů států V4 v roce 2018

Setkání Komor a Spolku architektů států V4 v roce 2017

V pátek 24. února 2017 se uskutečnilo již tradiční setkání architektonických komor a spolku visegrádské čtyřky. Letošního pracovního jednání se jako hosté zúčastnili také zástupci Německa a Estonska. Setkání se stejně jako v minulých letech konalo v budově Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně. Pracovní jednání připravila Pracovní skupina ČKA pro zahraniční aktivity a Kancelář ČKA.

Setkání Komor a Spolku architektů států V4 v roce 2016

5. února 2016 se uskutečnilo již druhé pracovní setkání architektonických komor a spolku visegrádské čtyřky. Toto setkání se tradičně konalo v budově Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně. Hostiteli byla stejně jako v minulém roce pracovní skupina Zahraniční aktivity.

Setkání Komor a Spolku architektů států V4 v roce 2015

V pátek 16. ledna 2015 v nové budově Centra obnovy památek architektury v areálu vily Stiassni v Brně proběhlo významné zahraniční jednání architektonických Komor Visegrádské čtyřky. Hostiteli této akce byla pracovní skupina Zahraniční aktivity.