Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Evropská rada architektů (ACE – Architect´s Council of Europe)

Byla založená v Trevisu (Itálie) dne 11. května 1990 sloučením bývalého Kontaktního výboru architektů sjednocené Evropy (Liaison Committee of the Architects of the United Europe – CLAEU) a bývalé Rady evropských architektů (CEA). 

ACE je organizace, která zastupuje profesi architekta na evropské úrovni: usiluje o to, aby v zájmu dosažení svých cílů vystupovala jménem architektů jednotně. Její rostoucí základnu tvoří v současné době 44 členských organizací, což jsou regulační a profesní zastupitelské orgány ve všech členských státech Evropské unie (EU), přistupujících zemích, Spojeném království, Švýcarsku a Norsku.

Jejich prostřednictvím ACE zastupuje zájmy více než pěti set tisíc architektů ze 30 zemí po celé Evropě.

ČKA v ACE působí od roku 1999 (statut pozorovatele, od roku 2003 je aktivním členem) a pravidelně na její zasedání vysílá odborníky z orgánů Komory. 

Architekt Pavel Martinek vede pracovní skupinu ACE Practice Committee.

V roce 2022 nominovalo Představenstvo ČKA architekta Davida Hloucha do Peer-Learning Group on Architecture Awards a architektktu Yvette Vašourkovou do pracovní skupiny ACE EU-funded Research Projects a New European Bauhaus.

V lednu 2021 Představenstvo ČKA jmenovalo do Pracovní skupiny ACE pro soutěže a veřejné zakázky architekta Igora Kovačeviće.

Evropská rada architektů (ACE), historie, strategie 2022-2025, oblasti činnosti a další