Přeskočit na obsah

Otevřený think tank architektů /OTTA/

Otevřená platforma pro debatu nad otázkami profesními i společenskými.

OTTA 2023

OTTA 2022

OTTA 2021

OTTA 2020

  • 9. července - BIM
  • 6. února - Rekapitulace architektonických soutěží 2019

OTTA 2019

  • 17. prosince -  Návrh nového Stavebního zákona
  • 27. listopadu - Mezioborové setkání na téma památkové péče a UNESCO
  • 26. listopadu - Architektura a stavebnictví v souvislosti s klimatickou změnou a úbytkem biodiverzit
  • 30. ledna - Rekapitulace architektonických soutěží 2018

OTTA 2018

  • 29. listopadu - Veřejný zájem v územním plánování
  • 1. listopadu - Rekodifikace stavebního práva ve vztahu k autorizovaným osobám
  • 19. září - Městský architekt
  • 31. ledna - Rekapitulace architektonických soutěží 2017

OTTA 2017

OTTA 2016

OTTA 2015

OTTA 2014