Přeskočit na obsah

OTTA: Funkce městského architekta a podmínky jejího výkonu

Termín
10. 10. 2023
Čas
16:00 - 18:00
Kategorie
Akce ČKA
Místo konání
Praha nebo online
Počet bodů
5

Videozáznam je k dispozici po přihlášení na web ČKA.

OTTY na téma "Městský architekt" se účastnilo 49 účastníků (v sále i online). Byli jsme rádi za účast i diskusi. Vnímali jsme a vnímáme, že jde o první setkání na toto téma, které přineslo spíše spoustu otázek než odpovědí. Tak je to ale správně. To je smyslem diskusí OTTA. Rádi bychom v diskusi s Vámi pokračovali, a proto budeme na začátku roku 2024, v lednu či únoru organizovat pokračování. Na toto druhé setkání bychom se již pokusili z Vašich poznámek, podnětů a otázek vytvořit tematické bloky, případně i nějaké vstupní teze. Přeci jen cítíme, že bychom měli směřovat k nějakému výstupu.

Zástupci DR, původci požadavku na zpřesnění na VH 2023, na setkání zmiňovali, že by stáli za přesné znění, např. do Profesního a etického řádu, aby byli schopni hodnotit kauzy, které se u nich občas objeví.

Setkání OTTA však nasvětlilo téma jako velmi různorodé. Činnost MA, vzhledem k jejich počtu a přibývajícím městům a obcím, v podstatě funguje na výbornou. V zásadě bychom se tedy neměli nechat odradit několika málo příklady nevhodné praxe!

Z Vašich diskusních příspěvků bylo cítit, že by bylo vhodné více specifikovat onen zmiňovaný a problematizovaný "střet zájmů". Byly cítit obavy, aby dobře míněné služby MA obci nevedly k postihům nadmíru.

Obecně lze říci, že nějaká poptávka po striktním vymezení není.

Zajímavý a podnětný byl komentář o tom, že by MA měl "Plánovat" a nikoli "Projektovat", že by měl "Spravovat" území a že Plánování a Správa vyžaduje legitimně i grafická vyjádření. A dále, že je vhodné být "Koordinátorem" a nikoli "Tvůrcem".

Diskutovala se též tematika výše zakázky a jejího finanční ohodnocení, které by ještě bylo obhajitelné pro výkon MA a od které výše je již využití služeb MA nevhodné.

Děkuji Vám všem za to, že jste se akce účastnili a děkuji Vám za Vaše podněty, poznámky a otázky.

Těším se s Vámi na viděnou, fyzicky či online, na příštím OTTOvi na téma MA v lednu nebo únoru roku 2024.

S pozdravem Ing. Arch. MgA. David Mateásko.