Přeskočit na obsah

Územní plánování

Česká komora architektů zformulovala sedm základních tezí pro oblast územního plánování

Územní plánování v legislativě ani praxi není provázáno se strategickým plánováním, což výrazně omezuje efektivitu plánovacích procesů. Potřebná je také změna právní povahy územně plánovací dokumentace na úrovni kraje a obce. Podle velikosti a významu sídel by pak měl být obsah územních plánů diferenciován. Nezbytné je navrácení pořizování územně plánovací dokumentace zpět samosprávě krajů a obcí. Stát má plnit funkci legislativní, koordinační a kontrolní. Velice přínosné by bylo zavedení ekonomických nástrojů navázaných na územně plánovací dokumentaci. V neposlední řadě je potřeba posílit postavení a odpovědnosti autorizované osoby. Samozřejmostí je pak digitalizace a standardizace procesů.

Dokument Teze ČKA k územnímu plánování ke stažení