Přeskočit na obsah

Záštity ČKA

ČKA poskytuje v rámci odpovědnosti za výkon profese architektů a propagace stavební kultury záštitu.

Záštitu poskytuje akcím a činnostem, které souvisejí s odborným vzděláváním, slouží k orientaci v odborných otázkách, dotýkají se problematiky legislativy, soutěží, památkové péče, péče o přírodu a krajinu, politiky architektury, spolupráce se zahraničím v oblasti architektury apod. O udělení či neudělení záštity nad akcí (výstavou, přednáškou, seminářem, workshopem, konferencí, publikací, soutěžní přehlídkou atd.) rozhoduje dle dodaných podkladů vždy představenstvo ČKA.

Udělené záštity 2020 - 2023

V této sekci naleznete seznam akcí, kterým udělilo představenstvo ČKA záštitu v uplynulých letech.