Přeskočit na obsah

Záštity ČKA

ČKA poskytuje v rámci odpovědnosti za výkon profese architektů a propagace stavební kultury záštitu.

Záštitu poskytuje akcím a činnostem, které souvisejí s odborným vzděláváním, slouží k orientaci v odborných otázkách, dotýkají se problematiky legislativy, soutěží, památkové péče, péče o přírodu a krajinu, politiky architektury, spolupráce se zahraničím v oblasti architektury apod. O udělení či neudělení záštity nad akcí (výstavou, přednáškou, seminářem, workshopem, konferencí, publikací, soutěžní přehlídkou atd.) rozhoduje dle dodaných podkladů vždy představenstvo ČKA.

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.