Přeskočit na obsah

Podmínky pro udělování záštit ČKA

Základní informace pro žadatele o záštitu ČKA.

Součástí žádosti je:

  • dopis, v němž je stručně vysvětleno, o jakou akci se jedná, konkrétně:

a)  název

b)  termín

c)  pořadatel

d)  stručný popis

e)  společenský přínos akce

  • vyplněný Formulář žádosti o záštitu ČKA

Podklady zasílejte prosím nejpozději 1 týden před zasedáním představenstva ČKA paní Barboře Sedlářové na e-mail: barbora.sedlarova@cka.cz případně poštou na adresu: ČKA, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

U soutěžních přehlídek prosíme o zaslání soutěžních podmínek, v nichž musí být uveden: a) účel soutěže; b) okruh účastníků; c) předmět přehlídky; d) kritéria a způsob hodnocení; e) lhůty zahájení a ukončení; f) složení a jednací řád poroty (členem poroty by měl být zástupce ČKA). ČKA nabízí vyhlašovateli konzultaci podmínek a průběhu soutěžní přehlídky.

ČKA poskytuje:

  • své logo;
  • propagaci akce – například umístěním informací o akci na svých webových stránkách, v Newsletteru, v Bulletinu – dle uvážení ČKA;

Žadatel o záštitu zajistí:

  • VIP vstupenky (min. 5 ks);
  • umístění loga ČKA na všechny tiskoviny a propagační materiály, web apod.;
  • dokladování záštity (sborník, katalog, CD...);
  • případnou možnost vystoupení zástupců ČKA (či předání ceny);
  • členství zástupce ČKA v porotě (v případě soutěžní přehlídky).

Žadatel poskytne po akci vyhodnocení.

Udělení záštity není automatické. ČKA neposkytuje záštitu akcím souvisejícím s propagací práce a činnosti svých autorizovaných architektů (monografickým výstavám apod.), komerčním aktivitám je záštita poskytována zcela výjimečně.