Přeskočit na obsah

Představenstvo

Představenstvo je statutární orgán ČKA, který vykonává působnost nejvyššího výkonného orgánu.

Představenstvo svolává valnou hromadu, spravuje majetek Komory, prostřednictvím Kanceláře vykonává veškeré administrativní činnosti Komory, chrání a prosazuje zájmy členů Komory, navrhuje členy autorizační rady, schvaluje specializace v rámci oborů autorizace, odpovídá za řádné vedení seznamu autorizovaných osob, informuje členy o činnosti Komory a zajišťuje publikační, dokumentační a ediční činnost. Rozhoduje o všech úkonech spadajících do působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány.

Představenstvo ČKA se schází většinou jednou měsíčně, v případě potřeby může zasednout mimořádně.

Termíny  zasedání představenstva v roce 2024:

9. ledna, 13. února, 5. března, 26. března, 23. dubna, 4. června, 30. července, 10. září, 1. října, 12. listopadu, 3. prosince

Zápisy z jednání