Přeskočit na obsah

Představenstvo

Představenstvo je statutární orgán ČKA, který vykonává působnost nejvyššího výkonného orgánu.

Představenstvo svolává valnou hromadu, spravuje majetek Komory, prostřednictvím Kanceláře vykonává veškeré administrativní činnosti Komory, chrání a prosazuje zájmy členů Komory, navrhuje členy autorizační rady, schvaluje specializace v rámci oborů autorizace, odpovídá za řádné vedení seznamu autorizovaných osob, informuje členy o činnosti Komory a zajišťuje publikační, dokumentační a ediční činnost. Rozhoduje o všech úkonech spadajících do působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány.

Představenstvo ČKA se schází většinou jednou měsíčně, v případě potřeby může zasednout mimořádně.

Termíny  zasedání představenstva v roce 2023:

10. ledna, 7. února, 14. března, 4. dubna, 25. dubna, 11. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince

Zápisy z jednání