Přeskočit na obsah

Legislativa

Vzorové smlouvy

Vzory smluv o dílo na zpracování projektu stavby a na zpracování návrhu územního plánu, stejně jako vzor licenční smlouvy, také v komentované verzi.

Právní předpisy

Účinná znění právních předpisů významných pro výkon povolání autorizovaných architektů.

Nový stavební zákon

Dne 29.7. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Nový stavební zákon - záznam školení

Dne 21.6. uspořádala Česká komora architektů školení provázející novým zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění přijatých novel a souvisejících zákonů s advokáty Františkem Korbelem a Pavlem Černým.

Připomínková řízení

Profesní komory zřízené zákonem se staly připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Časté dotazy /FAQ/

Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Právní poradna

Právní pomoc České komory architektů autorizovaným osobám

GDPR v praxi architekta

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/67 (General Data Protection Regulation – GDPR) je od 25. května 2018 hlavním zdrojem práv a povinností v oblasti práce s osobními údaji. Je přímo použitelné a tam, kde by GDPR řešilo stejné otázky jako stávající zákon o ochraně osobních údajů, má přednost. Ve srovnání s aktuální legislativou však nedochází k tak zásadním změnám, jak by se podle reakcí mohlo zdát.