Přeskočit na obsah

Co od architekta očekávat?

Obecně architekt poskytuje následující služby:

 1. Konzultace kolem výběru pozemku nebo lokality pro stavbu
 2. Pomoc při definici stavebního zadání (programu)
 3. Příprava podkladů pro průzkumy
 4. Provedení stavebně architektonických nebo urbanistických průzkumů
 5. Vypracování studie (ideového návrhu)
 6. Vypracování projektu
 7. Průběžné konzultace s klientem
 8. Rozpočet stavebních nákladů
 9. Příprava podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 10. Pomoc při výběru stavební firmy
 11. Autorský nebo technický dozor při stavbě

V oblasti interiérů staveb je architekt připraven zhotovit vše od studie až po projektovou dokumentaci.

Architekt specializovaný na urbanismus a územní plánování nabízí vypracování územně plánovací dokumentace všech stupňů.

Projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně plánovacích podkladů vypracuje autorizovaný architekt v oboru krajinářská architektura.

Autorizovaný architekt je rovněž schopen vydávat odborná stanoviska a posudky na dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a provádět geodetická měření pro projektovou činnost.

Působnost autorizovaných osob je uvedena v § 17 zákona č. 360/1992 Sb.