Přeskočit na obsah

Přehlídka diplomových prací

Dominik Vácha z Akademie výtvarného umění v Praze vítězem 24. ročníku Přehlídky diplomových prací.

Nové městské subcentrum, revitalizace krajinného území a vodního toku, městský vnitroblok, rozšíření funkce křesťanského kostela, synergie kulturních a technologických potenciálů či alternativní řešení současné podoby zdravotní a sociální péče o seniory – takovým tématům se věnovala diplomová díla finalistů 24. ročníku Přehlídky diplomových prací.

Tu každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů.

V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 90 diplomantů. Vítězem se stal Dominik Vácha s excelentním návrhem nového pražského plnohodnotného subcentra. Práci nazvanou Promised 5. května obhájil na Akademii výtvarného umění v Praze a vypracoval pod vedením profesora Miroslava Šika.

Webové stránky soutěžní přehlídky