Přeskočit na obsah

12. ročník Přehlídky diplomových prací 2011

Výsledky 12. ročníku Přehlídky.

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce  (tedy 2010/2011) úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

Jedná se tedy o:
ČVUT Praha - Fakulta architektury, ČVUT Praha - Fakulta stavební, VUT Brno - Fakulta architektury, VUT Brno - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP Praha, AVU Praha, FAPPZ Česká zemědělská univerzita v Praze

POROTA

Pro letošní ročník jmenovalo představenstvo ČKA na mezi porotce přední odborníky z řad autorizovaných architektů.
Složení poroty: Jakub Fišer, Tomáš Hradečný, Alena Korandová, Michal Kuzemenský, Pavel Nasadil, Martin Rajniš, Zdeněk Sendler.

CENY A ODMĚNY

  • Na ceny a odměny byla z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.
  • Jako bonus vítězi 12. přehlídky diplomových prací 2011 zajistila ČKA několikaměsíční stáž v Eva Jiřičná Architects Ltd. v Londýně (v případě, že vítěz nebude moci stáž z různých důvodů přijmout, přechází tento bonus postupně na další oceněná místa).

Finanční podporu stáže věnovaly společnosti Tork a Legrand, s.r.o., Marsh, s.r.o. (tato finanční podpora je vázána na stáž).

  • Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD 15 v hodnotě 69 400 Kč

 

PARTNEŘI PŘEHLÍDKY

Partneři: ČSOB, ČT2, Tork, Legrand, s.r.o., Cegra, s.r.o. , Tisk Horák, a.s.

Sponzoři zvláštní ceny a finanční podpory stáže: Tork, Legrand, s.r.o., Marsh,s.r.o., Cegra, s.r.o.

Mediální partneři: časopis Architekt a internetový portál e-architekt.cz.


Výsledky a další informace na www.diplomy.cz