Přeskočit na obsah

10. ročník Přehlídky diplomových prací 2009

Vítězem roku 2009 Přehlídky diplomových prací se stal absolvent VŠUP Praha Pavel Filgas s návrhem „Duch kontra doba - Zastavení“ pod vedením Doc. Akad. arch. Jindřicha Smetany.

Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Do letošního již desátého ročníku se přihlásilo celkem 57 absolventů, z toho 36 z FA ČVUT v Praze, 8 z FA VUT v Brně, 3 z FUA TU v Liberci, 6 z VŠUP v Praze, 2 z AVU v Praze a 2 z FAPPZ ČZU v Praze. Dva z přihlášených studentů splnili podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD a jeden pro zvláštní cenu Allplan.

Hodnotící porota:
Ing. arch. Petr Mráz, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. Luděk Rýzner, Ing. Tomáš Novotný, Doc. Ing. arch. Tomáš Brix, Ing. arch. Tomáš Jiránek (náhradník)

Udělené ceny:
1. cena ČKA 25 000 Kč
2. cena ČKA 15 000 Kč
3. cena ČKA 10 000 Kč
Zvláštní cena Allplan: licence k užívání software Allplan 2009 v hodnotě 100 000 Kč,
Zvláštní cena ArchiCAD: licence k užívání software ArchiCAD 12 v hodnotě 69 400 Kč,

Výsledky 10. ročníku byly slavnostně zveřejněny dne 15. září 2009 na půdě ČKA v Praze a představeny formou výstavy, která potrvá od 15. září do 9. října 2009. Současně jsou výsledky prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek. Výsledky jsou taktéž prezentovány v odborných médiích. Přihlášené práce budou také k prohlédnutí během putovních výstav v první polovině roku 2010 na zúčastněných školách.

PARTNEŘI PŘEHLÍDKY
V letošním ročníku Přehlídku finančně podpořily firmy Cegra, Nemetschek, Wienerberger, AbecedaPC, ČSOB a Tisk Horák.
Zvláštní ceny do soutěže věnovaly firmy Nemetschek (Allplan 2009) a Cegra (ArchiCAD12).
Mediálními partnery jsou časopis Architekt, časopis Projekt a internetový portál e-architekt.cz.

Udělené ceny:

1. cena ČKA ve výši 25.000 Kč
soutěžní návrh č. 6 – Filgas Pavel – Duch kontra doba - Zastavení – Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana – VŠUP Praha

2. cena ČKA ve výši 15.000 Kč
soutěžní návrh č. 21 – Král Tomáš – Bydlení ve věžovém domě v Praze-Holešovicích – Doc. Ing. arch. Roman Koucký – FA ČVUT Praha

3. cena ve výši 10.000 Kč
soutěžní návrh č. 23 – Kruliš Václav – Věznice Kladno-Koněv – Konverze bývalých koksoven na Kladně – Doc. Ing. arch. Michal Hlaváček – FA ČVUT Praha

Zvláštní cena Allplan – licence k užívání programu v hodnotě 100 000 Kč
soutěžní návrh č. 30 – Mihulka Rostislav – Letná – Prof. Ing. arch. Jan Bočan – FA ČVUT Praha

Zvláštní cena ArchiCAD – licence k užívání programu v hodnotě 69 400 Kč
nebyla udělena

Hodnocení poroty jednotlivých soutěžních návrhů:

1. cena ČKA – soutěžní návrh č. 6 – Filgas Pavel – Duch kontra doba - Zastavení – Doc. Akad. arch. Jindřich Smetana – VŠUP Praha

Návrh prezentuje novostavbu silniční kaple na rychlostní komunikaci R49 uprostřed Vizovických vrchů. Tato jednoduchá úloha formálně umístěna do prostoru mezi protilehlými směry komunikace s přístupem z dálničního podjezdu využívá jiným způsobem nepoužitelný pozemek. Přispívá ke zkvalitnění vybavenosti podél cesty připojením dalšího „duchovního“ rozměru. Snaží se oživit opomíjený fenomén u cesty jako obytného prostoru, jak to známe z minulosti či z méně rozvinutých společností. Dobře zvolený dynamický tvar je výzvou k zastavení. Fakt, že zasvěcení kaple není určeno, svědčí o snaze o univerzální pojetí duchovního světa. Koncept je ideově i technicky vyvážený zevnitř i vně.

2. cena ČKA – soutěžní návrh č. 21 – Král Tomáš – Bydlení ve věžovém domě v Praze-Holešovicích – Doc. Ing. arch. Roman Koucký – FA ČVUT Praha

Autor se snaží uchopit koncepci výškového objektu usazeného do komerčního místa a nebojí se umístit dům o výšce 21 podlaží do centra Prahy. Porota konstatovala, že úkol je přesvědčivě prezentován s precizním zpracováním architektonické a technické stránky. Působivě je zpracovaná i grafická část úkolu, která je na vysoké profesionální úrovni.

3. cena ČKA – soutěžní návrh č. 23 – Kruliš Václav – Věznice Kladno-Koněv – Konverze bývalých koksoven na Kladně – Doc. Ing. arch. Michal Hlaváček – FA ČVUT Praha

Porotu v první fázi zaujala neobvyklá, avšak funkčně plně odpovídající náplň konverze průmyslového areálu. Využití stávajících, pro město typických a neobyčejně cenných objektů koksovny s navrženou dostavbou nových, do míst po vytěžení znovupoužité, kontaminované zeminy.
Při podrobnějších zkoumáních v dalších fázích porotu přesvědčila invenční transformace pěti významných objektů kladenské industriální architektury.

Zvláštní cena Allplan – soutěžní návrh č. 30 – Mihulka Rostislav – Letná – Prof. Ing. arch. Jan Bočan – FA ČVUT Praha

Autor návrhu vytvořil rozsahem zcela mimořádný 3D model řešené lokality, grafické pojetí přitom zůstalo civilní a nesklouzlo k laciným vizuálním efektům, ke kterým počítačová grafika architekty občas svádí.

Podrobné zobrazení jednotlivých soutěžních praci je k dispozici na www.diplomy.cz.