Přeskočit na obsah

16. ročník Přehlídky diplomových prací

Ojedinělá Přehlídka diplomových prací, kterou již 16. rokem pořádá Česká komora architektů (ČKA), zná vítěze. Do prestižní soutěže se letos přihlásilo 84 studentů z celé republiky. Pětičlenná porota shledala necelou stovku prací jako nezvykle vyrovnanou a o výsledcích diskutovala dlouhé hodiny. Nakonec ocenila celkem šest studentů ze čtyř vysokých škol. Hned tři ocenění jsou přitom absolventi Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT).

První cenu a Hlavní cenu společnosti Goldbeck získala absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze Eva Rosenová za projekt Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance. Přestože je bytový dům poměrně častým zadáním, jeho výsledná podoba je dnes málokdy zcela v intencích architekta. Do hry vstupuje především záměr investora hnaný finančními motivy. Projekt studentky Michala Kuzemenského si přitom pohrává s ideou bytového domu bez tohoto zatížení, což dle poroty jednoznačně přispělo ke kvalitě a komplexnosti řešení.

V pořadí druhým oceněným projektem je Základní škola v Květnici z pera Kateřiny Šebestové, rovněž absolventky z ateliéru Michala Kuzemenského z FA ČVUT v Praze. Porota ocenila především citlivý přístup mladé architektky k dané lokalitě a zužitkování všech předností tohoto místa, odrážející se např. v zakomponování přilehlého rybníku do areálu školy. 

Třetí příčka náleží Andree Šrolové (FA VUT v Brně, vedoucí práce Jan Mléčka) za projekt Být v krajině, v němž autorka do prostředí čedičových lomů umisťuje architektonické objekty. Jako inspirace jí posloužily barokní krajinné kompozice na území Jičínské kotliny.

Zvláštní cena společnosti Cegra putuje do rukou Ivy Matějovské za aktuální téma Konverze železniční opravárenské haly nádraží Bubny v Praze. Budoucnost významného industriálního komplexu, který se jeho vlastník po sejmutí památkové ochrany rozhodl zbourat, je velmi nejistá. Jednou z šancí na záchranu podobných objektů přitom může být jejich konverze. O životaschopnosti tohoto konceptu se přitom můžete přesvědčit právě ve studii Ivy Matějovské z Fakulty stavební ČVUT v Praze (vedoucí práce Tomáš Šenberger).

František Vorel, jenž získal Zvláštní cenu Českých center, se ve svém diplomním projektu woody – Kondominium pro New York věnuje tzv. vertikální farmě v prostředí proslulé High Line. Navržená budova ukazuje možnosti pěstování potravin v rámci bytové stavby ve městech. Kromě zelené střechy se student Vladimíra Sitty z FA ČVUT zabývá rovněž možnostmi pěstování potravin na fasádě domu.

Čestné uznání porota udělila Janu Drškovi za Cestu sedmi kostelů. Projekt z prostředí středních Čech si klade za cíl oživit některé zanedbané lokality a obnovit tradici poutních míst. Absolvent pražské UMPRUM z ateliéru Jana Šépky vytyčil trasu, která nepřímo propojuje 14 obcí od Plaňan až po Nymburk.

TZ ke stažení zde