Přeskočit na obsah

6. ročník Přehlídky diplomových prací 2005

Neanonymní přehlídka diplomových prací absolventů architektury.

Vyhlašovatel přehlídky: Česká komora architektů

Cíl a předmět přehlídky: ČKA vyhlašuje každoročně Přehlídku diplomových prací absolventů fakult a škol architektury s cílem sledovat úroveň architektonických škol v ČR. Přehlídky se může zúčastnit každý absolvent vysoké školy akreditované pro obor architektura, urbanismus, interiér nebo zahradní a krajinářská architektura, a to v roce, kdy úspěšně obhájí diplomovou práci (FA ČVUT v Praze, FA VUT v Brně, FA TU v Liberci, AVU v Praze, Zahradnická fakulta MZLU v Lednici, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.)

Kritéria hodnocení
Porota hodnotí předložené práce bez ohledu na druh zadání diplomové práce. Základním kritériem hodnocení je architektonická kvalita předložené práce.

Hodnotící porota

 • Ing. arch. Jiří Merger – předseda poroty
 • Ing. arch. Tomáš Hradečný
 • Ing. arch. David Mareš
 • Ing. arch. Pavel Rada
 • Ing. arch. Vratislav Danda


Účast
VI. ročníku se účastnilo 41 absolventů, z toho 28 z FA ČVUT Praha, 7 z FA VUT Brno, 4 Z VŠUP Praha, 2 z AVU Praha, 2 z FA TU Liberec. Pouze pět přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení Zvláštní ceny ArchiCADu. Mezi oceněnými jsou absolventi všech škol, Vzhledem k celkovému počtu absolvujících architektů to lze považovat zejména zaúspěch zejména menších škol.

Termín konání: 4. 4. – 4. 10. 2005

Udělené ceny:
Všechny ceny byly uděleny nezávislou odbornou porotou.

1. cena (25 000 Kč)– autor: Pavel Nasadil

   – Ideální Hlučín (AVU Praha, Emil Přikryl)

2. cena (15 000 Kč) – autor: Věra Šatochinová– Rekultivace Severočeské hnědouhelné pánve – důl Libouš (FA ČVUT Praha, Ivan Kroupa)

3. cena (10 000 Kč) – autor: Dragan Bekić– Bydlení v historickém jádru Prahy (FA ČVUT Praha, Jan Bočan)

 • Zvláštní cena ArchiCADu (licence na užívání komerční verze softwaru ArchiCAD v hodnotě 68 000 Kč a servisní smlouva na dva roky v hodnotě 48 000 Kč) – autor: Petr Štefek – Revitalizace hl. nádraží v Hradci Králové (FA TU Liberec, Jiří Suchomel)
 • Zvláštní cena Copy General (kopírovací karta v hodnotě 3000 Kč) – autor: Jakub Tejkl – Poutní kostel v Doupovských horách (VŠUP Praha, Jindřich Smetana)
 • Zvláštní cena Copy General (kopírovací karta v hodnotě 2000 Kč) – autor: Kamila Macháčková – Areál Meinl (FA VUT Brno, Antonín Novák)
 • Zvláštní cena Copy General (kopírovací karta v hodnotě 1000 Kč) – autor: Pavel Machar – Pražský dům fotografie (FA ČVUT Praha, Ivan Kroupa )
 • Zvláštní uznání poroty (bez nároku na finanční nebo jinou odměnu) – autor: Jan Horký – Dům na náměstí Republiky (AVU Praha, Emil Přikryl)


Zveřejnění výsledků
Výsledky VI. ročníku Přehlídky byly zveřejněny prostřednictvím putovní výstavy, která se uskutečnila na těchto místech:

 • Sídlo ČKA, Oettingenský palác, Malá Strana: 4. 10. – 20. 12. 2005
 • FA ČVUT Praha (vstupní atrium): 1. – 16. 1. 2005
 • FA VUT Brno: 1. – 28. 2. 2006
 • AVU Praha: 20. – 31. 3. 2006
 • FA TU Liberec: 1. – 30. 4. 2006
 • Galerie Nábřeží, Praha 1: 1. – 30. 6. 2006

  Kromě toho je vydán barevný katalog výsledků a je otevřena virtuální galerie www.diplomy.cz, kde jsou uveřejněny všechny přihlášené práce letošního ročníku a oceněné práce předchozích ročníků. Kromě toho zde budou uveřejněny soutěžní podmínky dalšího, VII. ročníku Přehlídky diplomových prací mladých architektů.

  Závěr
  Spolupráce ČKA s finančními partnery VI. ročníku Přehlídky diplomových prací přináší zvýšení cen a odměn pro soutěžící a zároveň přispívá ke zvýšené propagaci v podobě barevného tištěného katalogu, virtuální galerie a putovní výstavy. Cílem ČKA je zvýšit zájem příštích absolventů o účast v dalších ročnících.

   


Výsledky Přehlídky diplomových prací 2004 jsou uveřejněny na samostatných stránkách www.diplomy.cz a v katalogu, který si můžete stáhnout v PDF formátu zde