Přeskočit na obsah

8. ročník Přehlídky diplomových prací 2007

Vítězem letošního ročníku Přehlídky diplomových prací se stala absolventka Školy architektury AVU v Praze Milena Kubiszová s návrhem „Ideální Těšín“ pod vedením profesora Přikryla.

Již po osmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem každoročně vyhlašované Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Diplomky 2007 - předání

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 52 absolventů, z toho 36 z FA ČVUT v Praze, 7 z FA TU v Liberci, 4 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 1 ze ZF MZLU v Lednici a 1 z AVU v Praze. Z FAPPZ ČZU v Praze nedošla v tomto roce žádná přihláška.

Čtyři přihlášení studenti splnili podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD a tři pro zvláštní cenu Allplan.

Hodnotící porota:
Ing. arch. Zdeněk Jiran - předseda
Ing. Radmila Fingerová
Ing. arch. Petr Starčevič
Ing. arch. Petr Fr. Bílek
Ing. arch. Josef Pleskot
Ing. arch. Michal Bartošek

Udělené ceny:
1. cena ČKA 25 000 Kč
soutěžní návrh č. 24 – Kubiszová Milena - Ideální Těšín - Prof. Emil Přikryl - ŠA AVU PRAHA

2. cena ČKA 15 000 Kč
soutěžní návrh č. 7 – Čtvrtníčková Natália - Výšková budova pro Prahu - Ing. arch. Roman Koucký - FA ČVUT PRAHA

3. cena ČKA 10 000 Kč
soutěžní návrh č. 36 – Pokorný Aleš - Ostrov - Nadační komplex v Benátské laguně - Prof. Ing. arch. Martin Rajniš - FA TU LIBEREC

Zvláštní cena ArchiCAD - licence pro užívání komerční verze v hodnotě 82 586 Kč
soutěžní návrh č. 33 – Murla Jakub - Trasování rychlostní komunikace R35 - Ing. arch. Ivan Kroupa - FA ČVUT PRAHA

Zvláštní cena Allplan - licence pro užívání komerční verze v hodnotě
119 000 Kč
soutěžní návrh č. 1 – Baroš Daniel – Muzeum Aviatiky - Ing. arch. Zdeněk Rothbauer - FA ČVUT PRAHA

Zvláštní cena Copy General – kopírovací karta v hodnotě 10 000 Kč
soutěžní návrh č. 41 – Synovec Petr - Urbanismus Hradčanská Špejchar - Ing. arch. Jan Sedlák - FA ČVUT PRAHA

Zvláštní uznání poroty
soutěžní návrh č. 30 – Machanderová Irena - Centrum tance v Praze Holešovicích - Prof. Ing. arch. Jan Bočan - FA ČVUT PRAHA

soutěžní návrh č.  5 - Casková Eva - Nová budova Senátu České republiky - Prof. Alena Šrámková - FA ČVUT PRAHA

soutěžní návrh č. 50 – Waclawiecová Lucie - Fialkové údolí v Bratislavě - Ing. arch. Zdeněk Fránek - FA TU LIBEREC

Výsledky 8. ročníku byly slavnostně zveřejněny dne 30. října 2007 na půdě ČKA v Praze a představeny formou výstavy, která bude probíhat od 1.11. do 1.12. 2007. Současně jsou všechny výsledky prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek. Výsledky jsou taktéž prezentovány v odborných médiích.

Putovní výstavy - Přihlášené práce bude dále možné shlédnout během putovních výstav na všech zúčastněných školách.

Vyhlášení 9. ročníku proběhne v rámci „cheese and biscuits party“ v červnu 2008.

Více informací: www.diplomy.cz, www.cka.cc/souteze/prehlidka_diplomek_cka/ 

Katalog Přehlídky 2007 >>